Zpravodaj Československého sdružení uživatelů TEXu, ISSN 1211-6661, eISSN 1213-8185, http://bulletin.cstug.cz/
Volume 20, Number 4, pages 297301, 2010. BibTEX source; DOI:10.5300/2010-4/297
Published by CSTUG, printed and distributed by Konvoj, s. r. o.
It might work. I -- String Comparisons (in English)
Abstract: The article deals with string comparisons at Plain TEX level. It's a translation of Peter Wilson's article, which first appeared in TUGboat, 22(4), 339--341, 2001.
Keywords: TEX, Plain TEX, string comparisons.
Mohlo by to fungovat. I -- Porovnávání řetězců
Abstrakt: Článek se zabývá srovnáváním řetězců na úrovni Plain TEXu. Jedná se o první překlad do češtiny ze série Glisterings z časopisu TUGboat.
Klíčová slova: TEX, Plain TEX, srovnávání řetězců.
Author

Peter Wilson
18912 8th Ave. SW
Normandy Park, WA 98166
United States of America
References
  1. Peter Wilson: TUGboat. In Glisterings, vol. 22, no. 4, pp. 339–341, 2001. ISSN 0896-3207.
  2. Downes, Michael J. Re: catcodes for jobname macro -- stupid question. Post to comp.text.tex newsgroup, April 25, 2001.
  3. Victor Eijkhout: TEX by Topic. 1st edition. Addison-Wesley, 1991. ISBN 0-201-56882-9.
  4. Jeremy Gibbons: Hey -- It Works!. In TEX and TUG NEWS, vol. 2, no. 2, pp. 7–11, 1993. ISSN 0896-3207.
  5. Kastrup, David. Completely expansible string comparison. Post to comp.text.tex newsgroup, September 3, 2002.
Cited-by CrossRef


Webpage prepared by editors of the journal.