Zpravodaj Československého sdružení uživatelů TEXu, ISSN 1211-6661, eISSN 1213-8185, http://bulletin.cstug.cz/
Volume 20, Number 4, pages 266291, 2010. BibTEX source; DOI:10.5300/2010-4/266
Published by CSTUG, printed and distributed by Konvoj, s. r. o.
Publishing interactive tests using AcroTEX (in English)
Abstract: In this paper we describe the preparation of interactive tests in PDF with AcroTEX eDucation Bundle, http://acrotex.net/.
Keywords: LATEX, AcroTEX, E-learning, Javascript.
Tvorba interaktivních testů pomocí systému AcroTEX
Abstrakt: V tomto článku popíšeme, jak vytvořit interaktivní PDF dokumenty pro výuku. Bude se jednat o využití kolekce volně šiřitelných LATEXových maker nazvaných AcroTEX eDucation Bundle, které umožňují tvorbu interaktivních testů v PDF formátu. Iniciátorem projektu byl profesor D. P. Story.
Klíčová slova: LATEX, AcroTEX, E-learning, Javascript.
Authors

Robert Mařík, Roman Plch, Petra Šarmanová
Ústav matematiky, Lesnická a dřevařská fakulta
Mendelova univerzita v Brně
62100 Brno Zemědělská 1
Czech Republic
References
  1. Roman Plch: Interactive 3D Graphics in HTML and PDF Documents. In Zpravodaj Československého sdružení uživatelů TEXu, vol. 18, no. 1–2, pp. 76–92, 2008. ISSN 1211-6661. doi:10.5300/2008-1-2/76
  2. Roman Plch, Petra Šarmanová: An Interactive Presentation of Maple 3D Graphics in PDF Documents. In Electronic Journal of Mathematics and Technology, vol. 2, no. 3, pp. 281–290, 2008. ISSN 1933-2823.
Cited-by CrossRef


Webpage prepared by editors of the journal.