Zpravodaj Československého sdružení uživatelů TEXu, ISSN 1211-6661, eISSN 1213-8185, http://bulletin.cstug.cz/
Volume 20, Number 3, pages 208214, 2010. BibTEX source; DOI:10.5300/2010-3/208
Published by CSTUG, printed and distributed by Konvoj, s. r. o.
PDFdiff: A PDF File Comparison Script
Abstract: A Python script can be used to take two PDF files and automatically process them with pdftk, Ghostscript, ImageMagick and XETEX to produce a PDF file that shows the differences between the two input files.
Keywords: PDF, file difference, Python, Ghostscript, pdftk, ImageMagick.
PDFdiff: skript srovnávající PDF soubory
Abstrakt: Článek představuje skript naprogramovaný v Pythonu, který na vstupu očekává dva PDF soubory a automaticky je zpracuje nástroji pdftk, Ghostscript, ImageMagick a XETEX tak, že vznikne nový PDF soubor, který ukazuje rozdíly mezi oběma vstupy.
Klíčová slova: Srovnání souborů, Python, Ghostscript, pdftk, ImageMagick.
Author

Timothy Eyre
CSTUG c/o FEL ČVUT, Technická 2
Prague, CZ-16627, Czech Republic
References
  1. Kanji Stroke Order Font and Choumei Font: http://www.nihilist.org.uk/
  2. pdfinfo: http://www.glyphandcog.com/
  3. pdftk: The PDF Toolkit: http://www.accesspdf.com/pdftk/
  4. Ghostscript: http://pages.cs.wisc.edu/~ghost/
  5. ImageMagick: http://www.imagemagick.org/
Cited-by CrossRef


Webpage prepared by editors of the journal.