Zpravodaj Československého sdružení uživatelů TEXu, ISSN 1211-6661, eISSN 1213-8185, http://bulletin.cstug.cz/
Volume 20, Number 3, pages 174175, 2010. BibTEX source; DOI:10.5300/2010-3/174
Published by CSTUG, printed and distributed by Konvoj, s. r. o.
Japanese formatting rules for XETEX
Abstract: This is a two-page report informing about the reasons and the existence of the genzi package which sets Japanese formatting rules for XETEX. The package, samples and more comments can be viewed and downloaded from the author’s website, see http://kuniyoshi.fastmail.fm/xetex/.
Keywords: CJK, XETEX, Japanese, genzi package.
Pravidla sazby japonštiny v XETEXu
Abstrakt: Tato krátká zpráva komentuje důvod vzniku balíčku genzi, který nastavuje a upravuje pravidla sazby japonštiny v XETEXu. Komentáře, balíček i několik ukázek si lze stáhnout z webové stránky autora, viz http://kuniyoshi.fastmail.fm/xetex/. Balíček zatím není součástí http://www.ctan.org/.
Klíčová slova: ČJK, XETEX, japonština, balíček genzi.
Author

Kazuomi Kuniyoshi
Universiteit Gent
Faculteit Letteren en Wijsbegeerte
Blandijnberg 2 (6de verdieping)
9000 Gent, Belgium
References
  1. Author's homepage related to the genzi package: http://kuniyoshi.fastmail.fm/xetex/
Cited-by CrossRef


Webpage prepared by editors of the journal.