Zpravodaj Československého sdružení uživatelů TEXu, ISSN 1211-6661, eISSN 1213-8185, http://bulletin.cstug.cz/
Volume 20, Number 3, pages 138151, 2010. BibTEX source; DOI:10.5300/2010-3/138
Published by CSTUG, printed and distributed by Konvoj, s. r. o.
Metapost macros for drawing Chinese and Japanese abaci (in Czech)
Abstract: This article shows how Chinese (算盘, suànpan) and also a Japanese version of abaci (算盤, そろばん, soroban) can be drawn with Metapost, and illustrates it with the details of a simple algorithm. The source codes are included as small parts in the article commented in detail. You may find the original English version of the article in TUGboat, see http://www.tug.org/members/TUGboat/tb30-1/tb94roegel-abacus.pdf.
This article is a translation of the article Metapost macros for drawing Chinese and Japanese abaci, which first appeared in TUGboat, Volume 30(1), pp. 74–79, 2009. Reprinted with permission. Translation and Czech abstract by Pavel Stříž. The author took the opportunity of this translation in order to make a few minor changes for the sake of clarity, on the suggestion of the translator.
Keywords: Metapost, Chinese and Japanese abacus, abaci, abacuses, suànpan, soroban, suanpan macro.
Jednoduché makro suanpan na kreslení čínského a japonského abaku
Abstrakt: Článek představuje způsob, jak si lze v Metapostu připravit čínský (算盘, suànpan) a japonský (算盤, そろばん, soroban) abakus.
Jedná se o mechanické počítadlo usnadňující elementární matematické operace a úkony. Kuličkové počítadlo používané v prvních ročnících základní školy u nás je jednou z podob abaku. Podrobněji o abaku samotném viz např. webový rozcestník http://www.ee.ryerson.ca/~elf/abacus/. Článek navíc představí způsob sčítání hodnot a implementaci tohoto algoritmu v Metapostu. Makro představené v článku lze rovněž stáhnout ze serveru http://ctan.org/tex-archive/graphics/metapost/contrib/macros/suanpan/.
Klíčová slova: Metapost, makro suanpan, abakus, suànpan, soroban.
Author

Denis Roegel
LORIA – Campus Scientifique, BP 239
F-54506 Vandœuvre-lès-Nancy Cedex
France
References
 1. Delmotte, Alain. Soroban abacus: package pgf-soroban. [Balíček pgf-soroban na kresbu abaku japonského typu soroban přes TEXový balíček PGF.] [online cit. 12. 11. 2007] Available online at http://ctan.org/tex-archive/graphics/pgf/contrib/pgf-soroban/
 2. Delmotte, Alain. Soroban abacus: package pst-soroban. [Balíček pst-soroban na kresbu abaku japonského typu soroban přes balíček PSTricks.] [online cit. 3. 9. 2009] Available online at http://ctan.org/tex-archive/graphics/pstricks/contrib/pst-soroban/
 3. Goossens, Michel; Mittelbach, Frank; Rahtz, Sebastian; Roegel, Denis; Voß, Herbert. The LATEX Graphics Companion. [Velký průvodce grafikou v LATEXu.] 2. vyd. USA, Boston: Addison-Wesley Professional, 2007. ISBN 978-0-321-50892-8.
 4. Heffelfinger, Totton; Flom, Gary. 算盤 Abacus: Mystery of the Bead. [算盤 Abakus: záhada korálků.] [online cit. 16. 1. 2007] Available online at http://webhome.idirect.com/~totton/abacus/.
 5. Hobby, John. Metapost: A User's Manual. [Metapost: Uživatelská příručka.] [online cit. 2. 10. 2009] Updated version from the original manual, available at http://www.tug.org/docs/metapost/mpman.pdf.
 6. Ifrah, Georges. The Universal History of Computing: From the Abacus to the Quantum Computer. [Historie výpočetního světa: od abaku až po kvantové počítače.] 1. vyd. USA, New York: John Wiley and Sons, 2001. ISBN 978-0-471-44147-2.
 7. Knott, Cargill Gilston. The Abacus, in Its Historic and Scientific Aspects. [Abakus z pohledu historického a vědeckého.] Transactions of the Asiatic Society of Japan, Volume 14: pp. 18–71, 1886. ISSN 0913-4271.
 8. Kojima, Takashi. Advanced Abacus: Japanese Theory & Practice. [Abakus pro pokročilé: teorie a praxe v Japonsku.] Japonsko, Tokio: Charles E. Tuttle and Company, 1963. ASIN B0007DNGUQ.
 9. Shu-T'ien, Li. Origin and Development of the Chinese Abacus. [Vznik a rozvoj čínského abaku.] Journal of the ACM, Volume 6(1): pp. 102–110, 1959. ISSN 0004-5411. doi:10.1145/320954.320962
 10. Martzloff, Jean-Claude. A History of Chinese Mathematics. [Historie čínské matematiky.] USA, New York: Springer, 2006. ISBN 978-3-540-33782-9.
 11. Moon, Parry. The Abacus: Its History, Its Design, Its Possibilities in the Modern World. [Abakus: historie, umělecké provedení a možnosti využití v současnosti.] USA, New York: Gordon and Breach Science Publishers, 1971. ISBN 978-0-677-01960-4.
 12. Needham, Joseph; Wang, Ling. Science and Civilisation in China, Vol. 3: Mathematics and the Sciences of the Heavens and Earth. [Věda a civilizace v Číně, svazek třetí: Matematika a vědy nebes a o Zemi.] Velká Británie, Cambridge: Cambridge University Press, 1959. ISBN 978-0-521-05801-8.
 13. Smith, David Eugene; Mikami, Yoshio. A History of Japanese Mathematics. [Historie japonské matematiky.] Chicago: The Open court publishing company, 1914. Přetištěno jako Smith, David Eugene; Mikami, Yoshio. A History of Japanese Mathematics. 1. vyd. Cosimo Classics, 2007. ISBN 978-1-60206-664-9.
Cited-by CrossRef