Zpravodaj Československého sdružení uživatelů TEXu, ISSN 1211-6661, eISSN 1213-8185, http://bulletin.cstug.cz/
Volume 20, Number 1–2, pages 3967, 2010. BibTEX source; DOI:10.5300/2010-1-2/39
Published by CSTUG, printed and distributed by Konvoj, s. r. o.
The current state of the PSTricks project
Abstract: PSTricks is an abbreviation for PostScript Tricks and uses the enormous graphical capabilities of the old programming language PostScript. It is a so-called page code language (PCL) which is distributed since 1984 by Adobe Systems. PostScript is fully Turing compatible and a stack-oriented programming language, like Assembler, Forth, Hewlett Packard pocket calculators, et al. PDF is derived from PostScript, with some important extensions but without the possibility of mathematical calculations.
Keywords: PSTricks package, PostScript, PDF.
Současný vývoj a novinky v balíčcích PSTricks
Abstrakt: Článek přináší přehled novinek a rozšíření balíčku PSTricks. Je to zkratka pro PostScript Tricks, přeloženo do jazyka českého jako triky s programovacím jazykem PostScript. Jedná se o balíček, který široce využívá starý programovací jazyk PostScript. Ten je také znám pod zkratkou PCL (Page Code Language) vyvíjený firmou Adobe Systems od roku 1984. PDF je odnoží PostScriptu s několika důležitými rozšířeními, ale bez možnosti matematických výpočtů.
Klíčová slova: Balíček PSTricks, PostScript, PDF.
Author

Herbert Voß
Wasgenstraße 21, Berlin
D-14129, Germany
References
  1. Goossens, Michel; Mittelbach, Frank; Rahtz, Sebastian; Roegel, Denis; and Voß, Herbert. The LATEX Graphics Companion. Tools and Techniques for Computer Typesetting. 2nd edition. USA: Addison-Wesley Publishing Company, Boston, 2006. 976 pages. ISBN 978-0321508928.
  2. Voß, Herbert. PSTricks – Grafik für TEX und LATEX. 5th edition. Germany: DANTE – Lehmanns, Heidelberg/Hamburg, 2008. 912 pages. ISBN 3865412805.
Cited-by CrossRef


Webpage prepared by editors of the journal.