Zpravodaj Československého sdružení uživatelů TEXu, ISSN 1211-6661, eISSN 1213-8185, http://bulletin.cstug.cz/
Volume 20, Number 1–2, pages 2338, 2010. BibTEX source; DOI:10.5300/2010-1-2/23
Published by CSTUG, printed and distributed by Konvoj, s. r. o.
Spheres, great circles and parallels (in Czech)
Abstract: Each domain has its graphical archetypes. In particular, spheres are unavoidable components of domains such as geography or astronomy. However, when perusing a number of publications, we noticed that spheres were often incorrectly drawn, with respect to their features such as great circles and parallels. This article examines several simple Metapost techniques that remedy these problems. The source codes are included as small parts in the article commented in detail. You may find the original English version of the article in TUGboat, see http://www.tug.org/members/TUGboat/tb30-1/tb94roegel-spheres.pdf.
The English article is a translation of Sphères, grands cercles et parallèles, Les Cahiers GUTenberg, Number 48, April 2007, pages 7–22. This is a translation of the article Spheres, great circles and parallels, which appeared in TUGboat, Volume 30(1), pp. 80–87, 2009. Reprinted with permission. Translation by Pavel Stříž. Corrections by Petr Aubrecht and Michal Mádr.
Keywords: Metapost, descriptive geometry, orthogonal projection, spheres, great circles, meridians, parallels, luna orbit, ecliptic, equator, ellipsis.
Kulové plochy, hlavní kružnice a rovnoběžky
Abstrakt: Každá oblast lidského zkoumání má své grafické reprezentanty. Například kulové plochy, jsou neodlučitelnými grafickými elementy oblastí jako je geografie nebo astronomie. Při studiu řady publikací jsme se setkávali s kulovými plochami vykreslenými nepřesně, především z pohledu dílčích částí, jako jsou hlavní kružnice a rovnoběžky. Článek představuje několik jednoduchých technik v Metapostu, které tyto zjištěné geometrické problémy jednoznačně řeší.
Klíčová slova: Metapost, deskriptivní geometrie, rovnoběžné promítání, kulové plochy, sféry, rovník, ekliptika, oběžná dráha Měsíce, hlavní kružnice, rovnoběžky, elipsy, zobrazení Země.
Author
Denis Roegel
LORIA – Campus Scientifique, BP 239
F-54506 Vandœuvre-lès-Nancy Cedex
France
References
  1. Goossens, Michel; Mittelbach, Frank; Rahtz, Sebastian; Roegel, Denis; Voß, Herbert. The LATEX Graphics Companion. [Velký průvodce grafikou v LATEXu.] 2. vyd. USA, Boston: Addison-Wesley Professional, 2007. ISBN 978-0-321-50892-8.
Cited-by CrossRef


Webpage prepared by editors of the journal.