Zpravodaj Československého sdružení uživatelů TEXu, ISSN 1211-6661, eISSN 1213-8185, http://bulletin.cstug.cz/
Volume 20, Number 1–2, pages 1422, 2010. BibTEX source; DOI:10.5300/2010-1-2/14
Published by CSTUG, printed and distributed by Konvoj, s. r. o.
Editing PDF File (in Czech)
Abstract: The real-world problem of deleting specific text parts in PDF files of hundreds of pages occurred out of the blue sky and the deadline was to finish the task within 24 hours. This article presents our experience with editing those pdf files using different proprietary software and trial versions as well as tools and programs from the world of open source software.
Keywords: Text replacing, PDF editing, Adobe Acrobat, PDFedit, CAD-KAS PDF Editor 2.6, pdfpages package.
Editace PDF souboru aneb O jednom dnu
Abstrakt: Tento článek popisuje experimenty nad editací a hromadným nahrazováním výseků textů v pdf souborech. Tento příspěvek není pro slabší povahy, protože většina experimentů byla v principu neúspěšná a nevedla ke kýženému výsledku. Jsou také prezentovány otevřené myšlenky a úvahy jednotlivých řešitelů. Článek je psán volnější formou v první osobě jednotného čísla.
Klíčová slova: editace PDF, nahrazování textů, Adobe Acrobat, CAD-KAS PDF Editor 2.6, PDFedit, balíček pdfpages.
Authors

Pavel Stříž, Radek Benda
ÚSKM FaME UTB ve Zlíně
Mostní 5139, Zlín
CZ-76001, Czech Republic
References
  1. Domovská stránka programu PDF Editor 2.6. [online, cit. 6. června 2010] Dostupné z http://www.cadkas.com/pdf-editor-edit-pdfs.php, demoverze ke stažení z http://www.cadkas.com/pdfedit!.exe.
Cited-by CrossRef


Webpage prepared by editors of the journal.