Zpravodaj Československého sdružení uživatelů TEXu, ISSN 1211-6661, eISSN 1213-8185, http://bulletin.cstug.cz/
Volume 20, Number 1–2, pages 613, 2010. BibTEX source; DOI:10.5300/2010-1-2/6
Published by CSTUG, printed and distributed by Konvoj, s. r. o.
Computer Aided Optimal Program Selection for Document Processing (in Czech)
Abstract: This article deals with generalization of possibilities of preparing electronic documents of various types. Computer support is proposed for optimalization of program equipment selection. It takes into account user requirements for different programs and document properties.
Keywords: General typography, Optimal program selection.
Počítačová podpora výběru optimálních programů pro zpracování textů
Abstrakt: Článek se zabývá zobecněním možností přípravy elektronických dokumentů různých typů. Pro optimalizaci výběru programového vybavení je navržena počítačová podpora, která bere v úvahu požadavky uživatele na programy i na vlastnosti dokumentu.
Klíčová slova: všeobecná typografie, výběr nejlepšího programu.
AuthorsJiří Rybička, Petra Talandová, Jan Přichystal
Ústav informatiky, Provozně ekonomická fakulta
Mendelova univerzita v Brně, Zemědělská 1
CZ-61300 Brno
Czech Republic
References
  1. Beran, Vladimír a kol. Aktualizovaný typografický manuál. 3. vyd. Praha: Kafka Design, 2003.
  2. Kočička, Pavel; Blažek, Filip; Mohelská, Libuše. Praktická typografie. Brno: Computer Press, 2004. ISBN 80-722-6385-4.
  3. MendelNET 2008. Sborník příspěvků z konference studentů doktorského studia. Brno: Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, 2008. ISBN 978-80-7375-239-2.
  4. Minařík, Bohumil. Statistika. Popisná statistika, část 1. Brno: Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, 2006. ISBN 80-7157-928-9.
  5. Zajíček, Ladislav. Bajt. Praha: Svaz uživatelů výpočetní techniky, 1990–1995. ISSN 0862-9552.
Cited-by CrossRef


Webpage prepared by editors of the journal.