Zpravodaj Československého sdružení uživatelů TEXu, ISSN 1211-6661, eISSN 1213-8185, http://bulletin.cstug.cz/
Volume 20, Number 1–2, pages 25, 2010. BibTEX source; DOI:10.5300/2010-1-2/2
Published by CSTUG, printed and distributed by Konvoj, s. r. o.
Divide et impera—The findhyph program (in Slovak)
Abstract: The article presents a simple computer program, findhyph, which generates a list of all words hyphenated in documents processed by TEX. This program can be downloaded from the ctan.org server from the folder http://ctan.org/tex-archive/support/findhyph/.
Keywords: Plain TEX, Perl, Checking hyphenated words, findhyph program.
Divide et impera: program findhyph
Abstrakt: Tento článok popisuje jednoduchý program findhyph, ktorý v ľubovoľnom dokumente spracovanom v TEXu nájde všetky slová, ktoré boli rozdelené pri zalamovaní odsekov. Program je dostupný na ctan.org z adresára http://ctan.org/tex-archive/support/findhyph/.
Kľúčové slová: TEX, Perl, kontrola rozdelených slov, nástroj findhyph.
Author
Martin Budaj
CSTUG c/o FEL ČVUT
Technická 2
CZ-16627 Praha
Czech Republic
References
  1. Základní pravidla sazby. Oborová norma 88 2503. [Czech and Slovak Typesetting Rules.] Praha, Vydavatelství Úřadu pro normalizaci a měření, 1974.
  2. Bilisoly, Roger. Practical Text Mining with Perl. [Praktická extrakcia z textov za pomoci jazyka Perl.] Hoboken, New Jersey, USA, John Wiley & Sons, Inc., 2008. ISBN 978-0-470-17643-6.
  3. Budaj, Martin. Program findhyph. [The findhyph software.] Dostupný z adresára: http://ctan.org/tex-archive/support/findhyph/
  4. Knuth, Donald Ervin. The TEXbook. Ch. 14: How TEX Breaks Paragraphs into Lines. Reading, Massachusetts, Addison-Wesley, 1984. ISBN 0-201-13448-9.
  5. Olšák, Petr. Program vlna. [The vlna software.] Dostupný z FTP servera: ftp://math.feld.cvut.cz/pub/olsak/vlna/
  6. Olšák, Petr. TEXbook naruby. [TEXbook Inside Out.] Kapitola 6.4: Řádkový zlom. Brno, Konvoj 1996. ISBN 80-85615-64-9.
  7. Olšák, Petr; Wagner, Zdeněk. Makrá encxvlna. [The encxvlna macros.] Dostupné z: http://ctan.org/tex-archive/macros/generic/encxvlna/
  8. Wall, Larry; Christiansen, Tom; Schwartz, Randal L. Programování v jazyce Perl. [Perl Programming.] Praha, Computer Press 1997. ISBN 80-85896-95-8.
Cited-by CrossRef


Webpage prepared by editors of the journal.