Zpravodaj Československého sdružení uživatelů TEXu, ISSN 1211-6661, eISSN 1213-8185, http://bulletin.cstug.cz/
Volume 19, Number 4, pages 222239, 2009. BibTEX source; DOI:10.5300/2009-4/222
Published by CSTUG, printed and distributed by Konvoj, s. r. o.
The Highlight Programme: Code & Syntax Highlighting
Abstract: The article presents features and options of the Highlight programme which is capable of highlighting source codes of different programming languages. The experimental approach of nested syntax configuration is tested on files with HTML+CSS+PHP+JavaScript, Perl+TEX, LATEX+Sweave+R and Lua+TEX.
Keywords: The Highlight programme, Syntax highlighting, Source code formatting, Nested syntax configuration.
Program Highlight a jeho užití
Abstrakt: Článek představuje program Highlight, http://andre-simon.de/, který je určen k formátování zdrojových kódů. Průřezove představuje jeho možnosti a potenciál. Program umí pracovat v grafickém režimu, dávkově a může být načten jako externí knihovna.
Více ci méně použitelných alternativ je relativně hodně. Namátkou zmiňme TEX balíčky fancyvrb a listings. Mimo TEX pak:
• GeSHi – Generic Syntax Highlighter, http://qbnz.com/highlighter/,
• GNU Source-highlight, http://www.gnu.org/software/src-highlite/, či,
• Pygments, http://pygments.org/.
V rámci experimentů představuje autor ve svém programu přístup k formátování více jazyků v jednom dokumentu, např. u dokumentů a webových stránek při kombinaci HTML+PHP+CSS+JavaScript, LATEX+Sweave+R, Perl+TEX, Lua+TEX apod.
Klíčová slova: Program Highlight, zvýrazňování syntaxe, formátování zdrojových kódu s více jazyky.
Author

André Simon
Eurener Str. 53C
Trier, DE-54294
Germany
References
  1. Simon, André. Highlight: code & syntax highlighting. [Program Highlight: zvýrazňování zdrojových kódů a syntaxe.] [on-line, cit. September 19, 2009] The programme and its DokuWiki are available from the author’s websites:
    Homepage of the programme: http://www.andre-simon.de/
    Wiki documentation: http://wiki.andre-simon.de/
Cited-by CrossRef


Webpage prepared by editors of the journal.