Zpravodaj Československého sdružení uživatelů TEXu, ISSN 1211-6661, eISSN 1213-8185, http://bulletin.cstug.cz/
Volume 19, Number 4, pages 212221, 2009. BibTEX source; DOI:10.5300/2009-4/212
Published by CSTUG, printed and distributed by Konvoj, s. r. o.
Drawing the Shree Yantra Core with METAPOST
Abstract: The Shree Yantra Core is a figure composed of nine interlocking isosceles triangles, all inside a circle. This figure is found in some of the oldest hindu temples and contains, in itself, a series of interesting mathematical problems. This article describes an attempt to solve the problem of drawing the Shree Yantra Core with METAPOST.
Keywords: METAPOST, Shree Yantra Core, India, Optimization, Trial-and-Error, Simulation, Religion Symbols, Eastern Mysticism.
Vykreslení středové části obrazce Shri Yantra pomocí METAPOSTu
Abstrakt: Tento článek popisuje, jak lze pomocí programu METAPOST jednoduše nakreslit komplikovaný obrazec – středovou část kultovního indického symbolu Shri Yantra. Obrazec se skládá z devíti trojúhelníků rozmístěných uvnitř kruhu. Vztahy mezi trojúhelníky jsou popsány několika pravidly a vytvoření kresby respektující tato pravidla je netriviální. Článek popisuje úspěšný pokus, jak se k správnému nakreslení obrazce přiblížit. Za pečlivé násobné pročtení rukopisu patří naše poděkování Vítu Zýkovi.
Klíčová slova: METAPOST, Shri Yantra, Yantra, Indie, indické symboly, optimalizace, metoda pokus-omyl, simulace, náboženské symboly, kultovní symboly.
Author

Luís Nobre Gonçalves
CFMC/UL, Complexo Interdisciplinar da Universidade de Lisboa
Avenida Professor Gama Pinto 2
P-1649-003 Lisboa
Portugal


Michal Mádr


Pavel Stříž
Ústav statistiky a kvantitativních metod
Fakulta managementu a ekonomiky
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Mostní 5139, 76001 Zlín
Czech Republic
References
  1. Huet, Gérard. Srı Yantra Geometry. Elsevier Science B.V.: Theoretical Computer Science, vol. 281(1–2): 609–628, 2002. ISSN 0304-3975. doi: 10.1016/S0304-3975(02)00028-2
    Also available on-line from http://www.sciencedirect.com/ or may be downloaded from the author’s website: http://yquem.inria.fr/~huet/PUBLIC/Nivat.ps
  2. Gonçalves, Luís Nobre. The sriyantraquest.mp program. [cit. August 1, 2009] The full source-code is available at: http://matagalatlante.org/nobre/MetaPost/PlainMetaPostProgs/sriyantraquest.mp
    The program listing is also available at: http://matagalatlante.org/nobre/MetaPost/PlainMetaPostProgs/sriyantra.mp
  3. Rao, C. S. Sriyantra – a study of spherical and plane forms. [Shri Yantra – studie kulovitých a rovinných forem.] Indian Journal of History of Science, vol. 33(3): 203–227, 1998. ISSN 0019-5235. URL: http://www.sriyantraresearch.com/References/Rao.pdf
Cited-by CrossRef


Webpage prepared by editors of the journal.