Zpravodaj Československého sdružení uživatelů TEXu, ISSN 1211-6661, eISSN 1213-8185, http://bulletin.cstug.cz/
Volume 19, Number 4, pages 201211, 2009. BibTEX source; DOI:10.5300/2009-4/201
Published by CSTUG, printed and distributed by Konvoj, s. r. o.
On Enciphering a Source Code and Preserving Its Functionality (in Czech)
Abstract: It is possible to write a document in many different ways using TEX. Similarly, one can write a macro package in many different ways. Some ways are readable and some are not. If we want another user to use our macros, we have to send him the source code of those macros. But if we don’t want him to see the source code, we have to encipher it and to send the ciphertext only to the user.
This paper shows one possibility of how to achieve this goal. The original file is enciphered using the \uppercase primitive. The first line of the ciphered file contains macros for deciphering the other lines. This ensures that the ciphered file has the same functionality as the original file.
Keywords: File enciphering, \uppercase, Caesar cipher.
Zašifrování zdrojového textu při zachování jeho funkčnosti
Abstrakt: Článek ukazuje možnost, jak zašifrovat TEXový soubor tak, aby se navenek choval stejně jako původní soubor. Toho je možné využít například, pokud chceme druhému uživateli poslat balík maker, ale nechceme mu z nějakého důvodu prozradit zdrojový kód těchto maker.
Klíčová slova: Zašifrování souboru, \uppercase, Caesarova šifra.
Acknowledgements
Rád bych poděkoval Petru Březinovi, Petře Konečné, Pavlu Střížovi a Janu Štěpničkovi za pročtení článku a cenné připomínky a nápady vedoucí ke zkvalitnění článku.
Author

Jan Šustek
Ostravská univerzita
Přírodovědecká fakulta
Katedra matematiky
30. dubna 22
CZ-70103 Ostrava
Czech Republic
References
  1. Knuth, Donald. TEX: The Program (Computers and Typesetting, Volume B). Reading, Massachusetts: Addison-Wesley, 1986. ISBN 0-201-13437-3. Dostupné též online ze serveru: ftp://tug.ctan.org/pub/tex-archive/systems/knuth/dist/tex/tex.web
  2. Olšák, Petr. TEXbook naruby. [TEXbook Inside Out.] 2. vyd. Brno, nakladatelství Konvoj, 2001. ISBN 80-7302-007-6. Dostupné na ftp://math.feld.cvut.cz/pub/olsak/tbn/tbn.pdf
  3. Carlisle, David. obscure.tex. Dostupné na http://www.maths.abdn.ac.uk/tex/latex_course/obscure.tex
  4. Wikipedie: Otevřená encyklopedie: Caesar Cipher [online]. [citováno 2. října 2009]. Dostupné na http://en.wikipedia.org/wiki/Caesar_cipher
Cited-by CrossRef


Webpage prepared by editors of the journal.