Zpravodaj Československého sdružení uživatelů TEXu, ISSN 1211-6661, eISSN 1213-8185, http://bulletin.cstug.cz/
Volume 19, Number 4, pages 191200, 2009. BibTEX source; DOI:10.5300/2009-4/191
Published by CSTUG, printed and distributed by Konvoj, s. r. o.
Introduction to LuaTEX (in Czech)
Abstract: This article introduces the program LuaTEX – an ambitious successor of pdfTEX. The article discusses LuaTEX’s position among other TEX follow-ups and new features of this system.
Keywords: LuaTEX, Lua, pdfTEX, Omega, Aleph, NTS, εTEX, ConTEXt, Oriental TEX, XETEX, Unicode, OpenType.
Představení LuaTEXu
Abstrakt: Tento článek ve stručnosti představuje program LuaTEX [čtěte luatech nebo také luáhtech] – ambiciózního následníka programu pdfTEX. Článek se snaží zasadit LuaTEX do kontextu následnických programu TEXu a představit nové možnosti, které tento systém již přináší a měl by v budoucnu přinést. Většina informací v tomto článku byla čerpána z webové stránky projektu LuaTEX, http://www.luatex.org/, s vřelým souhlasem jejich tvůrců.
Klíčová slova: LuaTEX, Lua, pdfTEX, Omega, Aleph, NTS, εTEX, ConTEXt, Oriental TEX, XETEX, Unicode, OpenType.
Acknowledgements
CSTUG finančně podpořil vznik LuaTEXu, knihovny MPlib a také vznik plnohodnotných rodin písem Latin Modern a TEX Gyre. Za postřehy k článku děkujeme pánům Vítu Zýkovi, Arthuru Reutenauerovi, Karlu Horákovi a Petru Aubrechtovi.
Authors

Michal Mádr


Pavel Stříž
Ústav statistiky a kvantitativních metod
Fakulta managementu a ekonomiky
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Mostní 5139, 76001 Zlín
Czech Republic
References
  1. TEX People: Interviews from the World of TEX. [Mistři TEXu: Rozhovory s lidmi ze světa TEXu.] Berry, Karl (editor); Walden, David (editor). USA, TEX Users Group, 2009. ISBN 978-0982462607. Rozhovory jsou přístupné i online na URL: http://www.tug.org/interviews/
  2. Knuth, Donald Ervin. The Future of TEX and METAFONT. [Budoucnost TEXu a METAFONTu.] TUGboat, vol. 11(4): 489–489, 1990. Dostupné z URL: http://tug.org/TUGboat/Articles/tb11-4/tb30knut.pdf
  3. Olšák, Petr. Typografický systém TEX. [Typesetting System TEX.] 2. vyd. Brno, vydavatelství Konvoj, 2000. Kapitola 3.8: Následníci TEXu. 300 stran. ISBN 80-85615-91-6.
  4. Reutenauer, Arthur. A brief history of TEX, volume II. [Stručná historie TEXu, druhé nahlédnutí.] TUGboat, vol. 29(1): 68–72, 2007. Článek je dostupný i online na URL: http://tug.org/TUGboat/Articles/tb29-1/tb91reutenauer.pdf
Cited-by CrossRef


Webpage prepared by editors of the journal.