Zpravodaj Československého sdružení uživatelů TEXu, ISSN 1211-6661, eISSN 1213-8185, http://bulletin.cstug.cz/
Volume 19, Number 4, pages 184190, 2009. BibTEX source; DOI:10.5300/2009-4/184
Published by CSTUG, printed and distributed by Konvoj, s. r. o.
Interview with Han The Thanh, the Creator and Maintainer of the pdfTEX (in Czech)
Abstract: Translation of an interview conducted by Dave Walden with Han The Thanh, the creator and maintainer of the pdfTEX program. Discussed were the origins of the program pdfTEX, its early development, introduction to the wider TEX community and the organization of the current development and maintenance.
Keywords: TEX, PDF, Adobe, pdfTEX, TEX2PDF, Masaryk University, Microtypography, hz-program, TEXbook, Web, Web2C, Kpathsea, the programming language C, plain TEX, LATEX, TUGboat, teTEX, TEX Live, Prolog, TUG, Vietnamese, Typeface, Computer Modern, METAFONT, Type 1, FontLab, MetaFog, InDesign, FMP, a2ac, vnTEX, TDS, ctan.org.
Rozhovor s Han The Thanhem, tvůrcem a správcem pdfTEXu
Abstrakt: Tento článek je překladem rozhovoru, který byl poprvé publikován v „koutku rozhovoru“ na stránkách TEX Users Group, http://tug.org/interviews/, 24. cervence 2008. Tázaný i tazatel dali souhlas k překladu a přetištění.
Klíčová slova: TEX, PDF, Adobe, pdfTEX, TEX2PDF, Masarykova univerzita, mikrotypografie, hz-program, TEXbook, Web, Web2C, Kpathsea, programovací jazyk C, plain TEX, LATEX, TUGboat, teTEX, TEX Live, Prolog, TUG, vietnamština, písmo, Computer Modern, METAFONT, Type 1, FontLab, MetaFog, InDesign, FMP, a2ac, vnTEX, TDS, ctan.org.
Acknowledgements
This is a translation of the interview which was first published in the TEX Users Group’s Interview Corner, http://tug.org/interviews/, on July 24, 2008. Reprinted by permission of the interviewee and interviewer. Translation and corrections by Michal Mádr and Pavel Stříž.
Authors
Dave Walden
Han The Thanh
References
  1. Interview with Han The Thanh. [Interview s Han The Thanhem.] [online, vytvořeno 24. 7. 2008] Dostupné z URL: http://www.tug.org/interviews/interview-files/han-the-thanh.html
  2. TEX People: Interviews from the World of TEX. [Mistři TEXu: Rozhovory s lidmi ze světa TEXu.] Berry, Karl (editor); Walden, David (editor). USA, TEX Users Group, 2009. 312 stran. ISBN 9780982462607. Více informací o knize na URL: http://tug.org/interviews/book/
  3. Sojka, Petr; The Thanh, Han; Zlatuška, Jiří. The Joy of TEX2PDF – Acrobatics with an Alternative to DVI Format. [Úspěchy programu TEX2PDF – akrobacie s alternativním výstupem do formátu DVI.] TUGboat, vol. 17(3): 244–251, 1996. ISSN 0896-3207. Článek je dostupný z URL: http://www.tug.org/TUGboat/Articles/tb17-3/tb52sojk.pdf
  4. The Thanh, Han. Experience from a Real-World Application of Micro-Typography with pdfTEX. [Zkušenosti s mikrotypografií v pdfTEXu z reálných úloh.] The Asian Journal of TEX, vol. 2(1): 1–10, Duben 2008. Proceedings of the Asian TEX Conference 2008, the Korean TEX Society. ISSN 1976-1228. Dostupné z URL: http://ajt.ktug.kr/assets/2008/5/1/0201thanh.pdf
  5. The Thanh, Han. Experiences with Micro-Typographic Extensions of pdfTEX in Practice. [Praktické zkušenosti s mikrotypografickými rozšířeními pdfTEXu.] Die TEXnische Komödie, vol. 18(2): 159–164, 2006. Deutschsprachige Anwendervereinigung TEX e.V. Proceedings EuroTEX2005, Pont-à-Mousson, Francie. ISSN 1434-5897. Dostupné z URL: http://www.tug.org/TUGboat/Articles/tb27-0/tb85complete.pdf
  6. The Thanh, Han. Margin Kerning and Font Expansion with pdfTEX. [Optické vyrovnávání okraju a natahování znaku pomocí pdfTEXu.] TUGBoat, vol. 22(3): 146–148, 2001. Proceedings of the 2001 Annual Meeting. ISSN 0896-3207. Dostupné na URL: http://www.tug.org/TUGboat/Articles/tb223/tb72thanh.pdf
  7. The Thanh, Han. Micro-typographic extensions to the TEX typesetting system. [Mikrotypografická rozšíření v typografickém systému TEX.] Disertační práce, Masarykova university v Brně, 2000. Školitel práce: Jiří Zlatuška. Pretištěno v časopisu TUGboat, vol. 21(4): 317–434, 2000. ISSN 0896-3207. Dostupné na URL: http://www.tug.org/TUGboat/Articles/tb21-4/tb69thanh.pdf
Cited-by CrossRef


Webpage prepared by editors of the journal.