Zpravodaj Československého sdružení uživatelů TEXu, ISSN 1211-6661, eISSN 1213-8185, http://bulletin.cstug.cz/
Volume 19, Number 3, pages 160172, 2009. BibTEX source; DOI:10.5300/2009-3/160
Published by CSTUG, printed and distributed by Konvoj, s. r. o.
Templates at Tomas Bata University in Zlín (in Czech)
Abstract: This article briefly introduces the concept and the effectiveness of creating style sheets. It gives an overview of links with several major templates over the world and templates for thesis used over the world with an emphasise to those found on web sites of the universities in the Czech Republic and Slovakia.
The second part of the article focuses on style sheets for Microsoft Word, OpenOffice.org Writer and LATEX created at Tomas Bata University in Zlín. The full source-code of the LATEX style sheet is also presented as an appendix.
Keywords: Style Sheet, Template, Typography, TEX, LATEX, OpenOffice.org Writer, Microsoft Word, University Document Creation, Official Documents.
Šablony pro vysokoškolské kvalifikační práce
Abstrakt: Cílem článku je představit existující šablony obecně, poté se zacílením na vysokoškolské kvalifikační práce domácí i zahraniční. Další část článku seznámí čtenáře s pracemi na šablonách pro Univerzitu Tomáše Bati ve Zlíně.
Klíčová slova: styly, šablona, typografie, OpenOffice.org Writer, Microsoft Word, TEX, LATEX, univerzitní dokumenty, vysokoškolské kvalifikační práce.
Acknowledgements
Šablony byly podpořeny Rektorátem a Ústřední knihovnou Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně. Jsou volně ke stažení a byly zakotveny v přílohách Směrnice rektora č. 12/2009 Jednotná formální úprava vysokoškolských kvalifikačních prací, jejich uložení a zpřístupnění.
Authors

Pavel Stříž
Ústav statistiky a kvantitativních metod
Fakulta managementu a ekonomiky
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Mostní 5139, 76001 Zlín
Czech Republic


Michal Polášek
References
 1. Rybička, Jiří. Podpora přípravy závěrečných prací. [Support of the Thesis Preparation.] Zpravodaj Československého sdružení uživatelů TEXu [The Bulletin of the Czechoslovak TEX Users Group], 19(3):144–159, 2009. ISSN 1211-6661. doi:10.5300/2009-3/144
 2. Říha, Jozef. Electronic Document Templates for Tomas Bata University in Zlín. [Tvorba elektronických šablon pro UTB ve Zlíně.] Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2005. 85 s., 8 s. príloh. Vedoucí diplomové práce Ing. Pavel Stříž.
  Dokument dostupný z http://web.utb.cz/cs/docs/ukaz_dip_prace.pdf
  Podpurné neoficiální webové stránky: http://sablona.kvalitne.cz/dr2/
 3. Stříž, Pavel; Říha, Jozef. TEX and Friends: Theses Preparation and Beyond. 1. vydání. Zlín, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíne 2007. 320 s. ISBN 978-80- -7318-550-3. Skriptum volně ke stažení z http://striz8.fame.utb.cz/courses/old-depcz/4/tex-and-friends.rar
 4. UTB :: O univerzitě :: Úřední deska :: Směrnice rektora (SR). [Rector’s Directive No. 12/2009 valid from September 1, 2009] [on-line] Šablony jsou od 1. 9. 2009 pod SR č. 12/2009, do 31. 8. 2009 byly pod SR č. 5/2006, ještě dříve platila SR č. 41/2004, která pozbyla platnosti. [cit. 9. 7. 2009] Směrnice rektora jsou dostupné ze serveru: http://web.utb.cz/?id=0_0_12_3&lang=cs&type=0
  Šablona Microsoft Word: http://web.utb.cz/cs/docs/sablona_word.zip
  Šablona OO.org Writer: http://web.utb.cz/cs/docs/sablona_ooo.zip
  Šablona LATEX formátu: http://web.utb.cz/cs/docs/sablona_tex.zip
  Šablona Word v EN: http://web.utb.cz/cs/docs/sablona_en.zip
Cited-by CrossRef


Webpage prepared by editors of the journal.