Zpravodaj Československého sdružení uživatelů TEXu, ISSN 1211-6661, eISSN 1213-8185, http://bulletin.cstug.cz/
Volume 19, Number 3, pages 144159, 2009. BibTEX source; DOI:10.5300/2009-3/144
Published by CSTUG, printed and distributed by Konvoj, s. r. o.
Support for a Thesis Preparation (in Czech)
Abstract: Support for a formal attribute of a final thesis for the Faculty of Business and Economy Mendel University of Agriculture and Forestry in Brno contains different components – courses, texts and technical elements (packages and templates). This article describes the dipp.sty package for a final thesis preparation. The dipp package is implemented on TEXonWeb system and offered for any user.
Keywords: Bachelor Thesis, Diploma Thesis, Formal Preparation, Quality of Final Thesis, Typesetting Style, Template.
Podpora přípravy závěrečných prací
Abstrakt: Podpora formální kvality závěrečných prací na Provozně ekonomické fakultě Mendelovy univerzity v Brně obsahuje několik různých komponent – výukové předměty, podpůrné texty a technické prvky (styly a šablony). Článek popisuje zejména styl dipp.sty pro úpravu závěrečných prací. Styl dipp je volně k dispozici pro každého uživatele a je také nabízen v internetovém prostředí TEXonWeb.
Klíčová slova: bakalářská práce, diplomová práce, formální úprava, kvalita závěrečné práce, sázecí styl, šablona.
Acknowledgements
Příspěvek vznikl v rámci řešení grantu FRVŠ č. 2719-F5/2009 „Vznik předmětu Tvorba odborných prací“, garant Ing. Pavel Haluza.
Author

Jiří Rybička
Ústav informatiky, Provozně ekonomická fakulta
Mendelova univerzita v Brně, Zemědělská 1
CZ-61300 Brno
Czech Republic
References
  1. Devátová, Martina. Metody hodnocení kvality závěrečných prací. [Methods of Thesis Quality Evaluation.] Diplomová práce. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2009.
  2. Přichystal, Jan. TEXonWeb. [online] [cit. 10. 6. 2009] Dostupné na http://tex.mendelu.cz/
  3. Rybička, Jiří. Doporučení pro úpravu závěrečných prací. [Recommendation on Thesis Preparation and Formatting.] [online] 2006. [cit. 10. 6. 2009] Dokument formátu PDF. Dostupné na https://akela.mendelu.cz/~rybicka/dahlia/zpract/dipp.pdf
  4. Rybička, Jiří. Zpracování textů. [Text Processing.] [online] [cit. 10. 6. 2009] Dostupné na https://akela.mendelu.cz/~rybicka/dahlia/zpract/#diplomky
  5. Vyhláška č. 1/2006 – O diplomových a bakalářských pracích ve znění změn provedených vyhláškou 1/2008. [Ordinance 1/2006 About Bachelor and Diploma Thesis, Actualised Version of the Ordinance 1/2008.] [online] [cit. 10. 6. 2009] Dokument formátu PDF. Dostupné na http://www.pef.mendelu.cz/cz/fakulta/uredni_deska
Cited-by CrossRef


Webpage prepared by editors of the journal.