Zpravodaj Československého sdružení uživatelů TEXu, ISSN 1211-6661, eISSN 1213-8185, http://bulletin.cstug.cz/
Volume 19, Number 3, pages 124137, 2009. BibTEX source; DOI:10.5300/2009-3/124
Published by CSTUG, printed and distributed by Konvoj, s. r. o.
Typesetting Paragraphs into Text Regions (in Czech)
Abstract: When typesetting paragraphs of text into text regions some problems arise in cases where the regions have different widths and rubber vertical spaces are used. In this paper one possible solution to the problem is described.
Keywords: Text Regions, Typesetting, \vsplit.
Sazba odstavců do textových oblastí
Abstrakt: Při sazbě textu do textových oblastí vznikají problémy v případě, že oblasti mají různou šířku a v textu se vyskytují pružné vertikální mezery. Tento článek popisuje jedno z možných rešení uvedeného problému.
Klíčová slova: Textové oblasti, sazba, \vsplit.
Acknowledgements
Práce na článku byla podpořena grantem 201/07/0191 Grantové agentury ČR.
Author

Jan Šustek
Ostravská univerzita, Přírodovědecká fakulta
Katedra matematiky, 30. dubna 22, Ostrava
CZ-701 03, Czech Republic
References
  1. Horák, Karel. Sazba matematiky v českých textech. [Typesetting Mathematics in Czech Texts.] Zpravodaj Československého sdružení uživatelů TEXu [The Bulletin of the Czechoslovak TEX Users Group], 11(1–3):136–148, 2001. ISSN 1211-6661. doi:10.5300/2001-1-3/136, dostupné na http://bulletin.cstug.cz/pdf/bul_0113.pdf, ftp://ftp.cstug.cz/pub/tex/local/cstug/horak/slt98/OPAKUJ.TEX
  2. Knuth, Donald Ervin. The TEXbook (Computers and Typesetting, Vol. A). Reading, Massachusetts: Addison-Wesley, 1984. ISBN 0-201-13448-9.
  3. Knuth, Donald Ervin. TEX: The Program (Computers and Typesetting, Vol. B). Reading, Massachusetts: Addison-Wesley, 1986. ISBN 0-201-13437-3. Dostupné z FTP serveru ftp://tug.ctan.org/pub/tex-archive/systems/knuth/dist/tex/tex.web
  4. Olšák, Petr. TEXbook naruby. [TEXbook Inside Out.] 2. vyd. Konvoj 2001, ISBN 80-7302-007-6.
  5. Šustek, Jan. Sazba odstavců do textových oblastí – zdrojový kód, verze 3. [Typesetting Paragraphs into Text Regions – Source Code, Version 3.] [on-line] [cit. 8. 7. 2009] Dostupné na http://sustek.wz.cz/TeX/oblasti3.tex
Cited-by CrossRef


Webpage prepared by editors of the journal.