Zpravodaj Československého sdružení uživatelů TEXu, ISSN 1211-6661, eISSN 1213-8185, http://bulletin.cstug.cz/
Volume 19, Number 1–2, pages 9090, 2009. BibTEX source; DOI:10.5300/2009-1-2/90
Published by CSTUG, printed and distributed by Konvoj, s. r. o.
Google Summer of Code: An Introduction (in Czech)
Abstract: The report is a translation of the first paragraphs of the wiki page about Google Summer of Code, http://en.wikipedia.org/wiki/GSoC/.
Keywords: Google, Google Summer of Code.
Google Summer of Code – představení
Abstrakt: Tato krátká zpráva přináší překlad prvních odstavců stránky Wikipedie věnované Google Summer of Code, http://en.wikipedia.org/wiki/GSoC/.
Klíčová slova: Google, Google Summer of Code.
Author

Marcel Svitalský
References
    None in this article.
Cited-by CrossRef


Webpage prepared by editors of the journal.