Zpravodaj Československého sdružení uživatelů TEXu, ISSN 1211-6661, eISSN 1213-8185, http://bulletin.cstug.cz/
Volume 19, Number 1–2, pages 3789, 2009. BibTEX source; DOI:10.5300/2009-1-2/37
Published by CSTUG, printed and distributed by Konvoj, s. r. o.
Selected Problems from the Book Typesetting: The Case of Stageplay Typesetting (in Czech)
Abstract: This article summarizes the author’s experience of typesetting a drama playbook. The paper itself is not meant to be a package description because there is no new package. Readers and potencial playwrights are encouraged to think about what they would like to typeset and then to get on with their paper. In this extended version, the author demonstrates about a dozen partial problems concerned with stageplay typesetting and presents his solutions.
Keywords: Stageplay alias drama typesetting; Contents and poem shaping; paragraph numbering; calculating amount of text per character; cooperation of TEX and Linux tools bash&sed; pdftotext, use of packages afterpage, flafter, endnotes, fancyhdr, graphicx, zwpagelayout; paragraph<->endnote bi-directional cross-references and the current thinking in solving the appearance of widows and clubs.
Vybrané partie knižní sazby aneb Píšeme divadelní hru
Abstrakt: Tento článek přináší přehled nástrojů na sazbu divadelních her. Vedle nich najdete řadu dílčích úloh, které byly rešeny přes i mimo TEX. Příspěvek je psán z pohledu divadelníka, který do té klávesnice bušil tak dlouho, dokud na papír nevypadlo to, co si od začátku přál. Autor čerpal zkušenosti ze sazby Sbírky divadelních prvotin [21] a připravované Sbírky divadelních her 2 s hrami napsanými v češtině a přeloženými do slovenštiny.
Tohle není dokumentace nového balíčku na sazbu divadelních her. Tvůrčí proces by neměl být příliš zaškatulkováván. Když už se ale pro něco rozhodneme, tak v (typografické) jednotě je síla. Zde naleznete náhledy a pohledy na jednotlivé problémové partie sazby divadelní hry. Čtenář brzy zjistí, že nekteré problémy jsou podobné těm u sazby knih.
Klíčová slova: Sazba divadelních her, oboustranné křížové odkazy, pdftotext, TEX, Linux nástroje bash&sed, TEX balíčky afterpage, endnotes.
Acknowledgements
Některé technické partie vznikly jako výukové materiály předmetu DTP a elektronické publikování podpořeného projektem RIUS: Rozběh interuniverzitního studia v síti vybraných univerzit ČR evidovaném pod ESF č. CZ.04.1.03./3.2.15.1/0067 a projektem EVENE: Erasmus Virtual Economics & Management Studies Exchange evidovaném v eLearning Programme pod identifikačním číslem 2005 – 3837/001 – 001 ELE-ELEB12.
Poděkování autora patří Zdeňku Wagnerovi za nakopnutí do článku, divadelnímu kolegovi Radku Vicherkovi a pánům Petru Aubrechtovi a Jiřímu Dvorskému za korektury.
Author

Pavel Stříž
ÚSKM FaME UTB ve Zlíně
Mostní 5139
CZ-76001 Zlín
Czech Republic
References
 1. Bringhurst, Robert: The Elements of Typographic Style. 2. vyd. USA: Hartley & Marks, Publishers, 1996. ISBN 0-88179-133-4.
 2. Burt, John: Using poemscol for Critical Editions of Poetry. The PracTEX Journal, 1(3):1–17, 2005. Dostupné též na: http://www.tug.org/pracjourn/2005-3/burt/burt.pdf
 3. Celtx – Integrated Media Pre-Production 2.0 [on-line]. URL: http://www.celtx.com/
 4. The Complete Works of William Shakespeare [on-line]. URL: http://shakespeare.mit.edu/
 5. Demo Final Draft 7 od Final Draft, Inc. [on-line]. URL: http://www.finaldraft.com/
 6. Dominici, Massimiliano: dramatist: Another package for typesetting drama with LATEX. TUGboat, 25(2):188–192, 2004. Dostupné též na: http://www.tug.org/TUGboat/Articles/tb25-2/tb81dominici.pdf
 7. Goossens, Michel; Rahtz, Sebastian; Mittelbach, Frank: The LATEX Graphics Companion. Illustrating documents with TEX and PostScript. 1. vyd. USA: Addison-Wesley, 1997. 554 stran. ISBN 0-201-85469-4.
 8. Goossens, Michel; Mittelbach, Frank; Rahtz, Sebastian; Roegel, Denis; Voß, Herbert: The LATEX Graphics Companion. Tools and Techniques for Computer Typesetting. 2. vyd. USA: Addison-Wesley Professional, 2007. 976 stran. ISBN 978-0-321-50892-0.
 9. Kapr, Albert: Sto a jedna věta ke knižní úpravě [on-line]. [100+1 Sentences About the Book Typesetting.] Studio Lacerta, 1999. Dostupné na:
  http://sazba.cz/typoglosy/typo101.pdf
  http://vojtisek.tripod.com/kapr/
 10. Mittelbach, Frank; Goossens, Michel; Braams, Johannes; Carlisle, David a Rowley, Chris: The LATEX Compation. Tools and Techniques for Computer Typesetting. 2. vyd. Boston (USA): Pearson Education, Inc., 2004. 1090 stran. ISBN 0-201-36299-6.
 11. Murzynowski, Grzegorz: gmverse and gmcontinuo – some nontrivial placement of text on a page. TUGboat, 29(1):199–200, 2008. Dostupné též na: http://www.tug.org/TUGboat/Articles/tb29-1/tb91murzynowski-text.pdf
 12. Nicholl Fellowships in Screenwriting Competition [on-line]. URL: http://www.oscars.org/awards/nicholl/
 13. Oetiker, Tobias; Partls, Hubert; Hyna, Irene a Schlegl, Elisabeth: The Not So Short Introduction to LATEX2ε Or LATEX2ε in 141 minutes. Verze 4.26 z 25. září 2008, dostupná včetně LATEX zdrojových kódů. Dostupné v:
  EN: http://ctan.org/get/info/lshort/english/lshort.pdf
  CS: http://www.penguin.cz/~kocer/texty/lshort2e/
  SK: http://ctan.org/get/info/lshort/slovak/Slshorte.pdf
  A v dalších jazycích: http://ctan.org/tex-archive/info/lshort/
 14. Olšák, Petr: TEXbook naruby. [TEXbook inside out.] 2. vyd. Brno: KONVOJ, 2001. 468 stran. ISBN 80-7302-007-6.
 15. Olšák, Petr: Typografický systém TEX. [Typesetting System TEX.] 1. vyd. Brno: KONVOJ, 2000. 300 stran. ISBN 80-85615-91-6.
 16. The Plays of Shakespeare in XML [on-line]. URL: http://www.oasis-open.org/cover/bosakShakespeare200.html
 17. Project Gutenberg (autor William Shakespeare) [on-line]. URL: http://www.gutenberg.org/browse/authors/s#a65
 18. PSTricks: Ukázky. [PSTricks: Examples.] URL: http://www.tug.org/PSTricks/main.cgi?file=examples
 19. Rybička, Jiří: LATEX pro začátečníky. [LATEX for Beginners.] 3. vyd. Brno: KONVOJ, 2003. 238 stran. ISBN 80-7302-049-1.
 20. ScriptTEX 1.04 od Adriana McCarthyho [on-line]. URL: http://www.aidtopia.com/software/scripttex/
 21. Stříž, Pavel: Sbírka divadelních prvotin. [Playbook I.] 1. vyd. Bučovice: Martin Stříž, 2007. 220 stran. ISBN 978-80-87106-00-6. Dostupné též na: http://www.striz.cz/00sbirka.php
 22. Stříž, Pavel; Čihák, Michal; Seberová, Helena a Kasal, Roman: Cvičebnice do Metod statistické analýzy. [Statistical Analysis Methods: An Exercise Book.] 1. vyd. Zlín: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2007. 302 stran. ISBN 978-80-7318-525-1.
 23. SuperNotecard for Scriptwriting 1.6 od Mindola Software [on-line]. URL: http://www.mindola.com/
 24. TikZ a pgf: ukázky [on-line]. [TikZ and pgf examples]. URL: http://www.texample.net/tikz/examples/
 25. Wagner, Zdeněk: LATEX v sazečské praxi. [LATEX in the Typographer’s Profession.] Zpravodaj Československého sdružení uživatelů TEXu [The Bulletin of the Czechoslovak TEX Users Group], 18(3):161–174, 2008. ISSN 1211-6661. doi:10.5300/2008-3/161
 26. Wagner, Zdeněk: LATEXová kuchařka/3. [LATEX Cookbook/3.] Zpravodaj Československého sdružení uživatelů TEXu [The Bulletin of the Czechoslovak TEX Users Group], 7(3):140–167, 1997. ISSN 1211-6661. doi:10.5300/1997-3/140, URL: http://bulletin.cstug.cz/pdf/bul973.pdf
 27. Wagner, Zdeněk: LATEXová kuchařka/4. [LATEX Cookbook/4.] Zpravodaj Československého sdružení uživatelů TEXu [The Bulletin of the Czechoslovak TEX Users Group], 8(2):105–127, 1998. ISSN 1211-6661. doi:10.5300/1998-2/105, URL: http://bulletin.cstug.cz/pdf/bul982.pdf
 28. Zikanová, Šárka: What do the data in Prague Dependency Treebank say about systemic ordering in Czech? The Prague Bulletin of Mathematical Linguistics, Volume 86:39–46, 2006. ISSN 0032-6585. URL: http://ufal.mff.cuni.cz/pbml/86/zikanova.pdf
 29. Zoonekynd, Vincent: LATEX: ukázky. [LATEX Exemples.] Dostupné na:
  1. http://zoonek.free.fr/LaTeX/LaTeX_samples_title/0.html
  2. http://zoonek.free.fr/LaTeX/LaTeX_samples_chapter/0.html
  3. http://zoonek.free.fr/LaTeX/LaTeX_samples_section/0.html
  4. http://zoonek.free.fr/LaTeX/Metapost/metapost.html
 30. Zýka, Vít: Příprava dokumentu pro formátování. [Documents Preparation for Typesetting.] Zpravodaj Československého sdružení uživatelů TEXu [The Bulletin of the Czechoslovak TEX Users Group], 18(4):178–199, 2008. ISSN 1211-6661. doi:10.5300/2008-4/178
Cited-by CrossRef


Webpage prepared by editors of the journal.