Zpravodaj Československého sdružení uživatelů TEXu, ISSN 1211-6661, eISSN 1213-8185, http://bulletin.cstug.cz/
Volume 19, Number 1–2, pages 1436, 2009. BibTEX source; DOI:10.5300/2009-1-2/14
Published by CSTUG, printed and distributed by Konvoj, s. r. o.
TEX Live 2008 and the TEX Live Manager (in Czech)
Abstract: TEX Live 2008 has been released recently, and the dvds are ready to go gold. This is the first release of TEX Live shipping the TEX Live Manager. Besides taking over some of the tasks from texconfig (which has never been available for Windows) it finally brings many new features to the TEX Live world, most importantly the option for dynamic updates. This article presents the new TEX Live Installer, the TEX Live Manager, and at the end lists other changes in TEX Live 2008.
Keywords: TEX Live 2008, tlmgr.
TEX Live 2008 a správa inštalácie TEX Live
Abstrakt: TEX Live 2008 bol vydaný len nedávno a dvd sú pripravené stat sa zlatými. Toto je prvé vydanie TEX Live obsahujúce TEX Live Manager (správcu inštalácie), skrátene tlmgr. Okrem prevzatia niektorých úloh od texconfig (ktorý nikdy nebol k dispozícii pre Windows) TEX Live Manager konecne prináša do sveta TEX Live množstvo nových funkcií, predovšetkým možnost volby dynamickej aktualizácie. Tento clánok prezentuje nový inštalacný program TEX Live – TEX Live Manager – a na záver poskytuje prehlad o dalších zmenách v inštalácii TEX Live 2008.
Kľúčové slová: TEX Live 2008, tlmgr.
Author

Norbert Preining
Institute of Discrete Mathematics and Geometry
Vienna University of Technology
Wiedner Hauptstraße 8–10/104
References
 1. Kotucha, Reinhard; Kroonenberg, Siep and Preining, Norbert. A new Installer for TEX Live. Red. Karl Berry, Tomasz Przechlewski. In Proceedings of the BachoTEX 2008. 30. 4. – 4. 5. 2008, Bachotek, Brodnica. Polska Grupa Uzytkowników Systemu TEX – GUST, 2008. ISBN 83-91095-4-4. The talk:
  http://www.logic.at/staff/preining/talks/bachotex08-2-talk.pdf
 2. Preining, Norbert. TEX Live’s new infrastructure. ArsTEXnica, 4, pp. 69–73, October 2007. ISSN 1828-2369. The electronic version of articles and talks:
  http://www.logic.at/staff/preining/pubs/at07.pdf
  http://www.logic.at/staff/preining/talks/guit07.pdf
  http://www.logic.at/staff/preining/talks/bachotek08-talk.pdf
  http://www.tug.org/svn/texlive/trunk/Master/tlpkg/doc/guit08/
  http://www.tug.org/svn/texlive/trunk/Master/tlpkg/doc/cstug08/
 3. Preining, Norbert. TEX Live 2008 and the TEX Live Manager. ArsTEXnica, 6, pp. 67–75, October 2008. ISSN 1828-2369. The articles:
  http://www.logic.at/staff/preining/pubs/at08.pdf
  http://www.logic.at/staff/preining/talks/guit08.pdf
  http://www.guit.sssup.it/arstexnica/
Cited-by CrossRef


Webpage prepared by editors of the journal.