Zpravodaj Československého sdružení uživatelů TEXu, ISSN 1211-6661, eISSN 1213-8185, http://bulletin.cstug.cz/
Volume 19, Number 1–2, pages 713, 2009. BibTEX source; DOI:10.5300/2009-1-2/7
Published by CSTUG, printed and distributed by Konvoj, s. r. o.
The fancytooltips package (in Czech)
Abstract: The article presents the fancytooltips package which includes a wide range of material in PDF tooltips. The package was inspired by the cooltooltips package. In contrast to cooltooltips, fancytooltips allows the inclusion of tooltips which contain arbitrary TEX material or a series of TEX materials (animated graphics) from an external PDF file. To see the tooltips, you have to open the files in Adobe Reader. The links and JavaScripts are inserted using the eforms package from the AcroTEX bundle (acrotex). The conversion into HTML format is also discussed.
Keywords: Animated Graphics, fancytooltips and cooltooltips packages, JavaScript, AcroTEX.
Oslí okénka v PDF
Abstrakt: V tomto článku se seznámíme s LATEXovým balíčkem fancytooltips. Tento balíček umožňuje uživateli, aby si při prohlížení naší prezentace přímo v textu na stránce zobrazil část nebo animované části jiného PDF dokumentu.
Klíčová slova: Animovaná grafika, balíčky fancytooltips a cooltooltips, JavaScript, AcroTEX.
Acknowledgements
Balíček maker fancytooltips byl vyvíjen s částečnou podporou grantu Fondu rozvoje vysokých škol 18/2006 a 99/2008.
Author

Robert Mařík
Ústav matematiky, Lesnická a dřevařská fakulta
Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně
Zemědělská 3, Brno, CZ-61300
Czech Republic
References
  1. Mařík, Robert: Matematika (nejen) pro krajináře a nábytkáře [on-line]. [Mathematics (not only) for Landscape Architects and Furniture Designers.] URL: http://is.mendelu.cz/eknihovna/opory/index.pl?opora=358
  2. Mařík, Robert: Vkládání JavaScriptu pdfLATEXem prakticky. [Inserting JavaScripts with pdfLATEX in practice.] Zpravodaj Československého sdružení uživatelů TEXu [The Bulletin of the Czechoslovak TEX Users Group], 17(2): 72–83, 2007. ISSN 1211-6661. doi:10.5300/2007-2/72
  3. Mařík, Robert: Balíček fancytooltips [on-line]. [The fancytooltips package.] Dostupné na ctan.org: http://www.ctan.org/tex-archive/help/Catalogue/entries/fancytooltips.html
Cited-by CrossRef


Webpage prepared by editors of the journal.