Zpravodaj Československého sdružení uživatelů TEXu, ISSN 1211-6661, eISSN 1213-8185, http://bulletin.cstug.cz/
Volume 19, Number 1–2, pages 36, 2009. BibTEX source; DOI:10.5300/2009-1-2/3
Published by CSTUG, printed and distributed by Konvoj, s. r. o.
History Notes on the Czechoslovak TEX Users Group (in Czech)
Abstract: The report describes a long history of the Czechoslovak TEX Users Group (CSTUG) from its early beginnings.
Keywords: CSTUG, Czechoslovak TEX Users Group, history.
Několik poznámek k historii CSTUGu – Trocha neformálních vzpomínek
Abstrakt: Tato krátká zpráva přináší historický vývoj CSTUGu od jeho počátku. Je napsána jedním ze zakladatelu CSTUG. Stanovy „Československého sdružení uživatelů TEXu“ byly oficiálně schváleny 9. května 1990 tehdejším Ministerstvem vnitra a první oficiální valná hromada proběhla 10. prosince 1990. Stanovy otištěné v historicky prvním čísle Zpravodaje (1/1991) mají datum 30. listopadu 1990.
Klíčová slova: CSTUG, vznik společnosti, historie.
Author

Jiří Veselý
Matematicko-fyzikální fakulta Univerzity Karlovy v Praze
Sokolovská 83
CZ-18675 Praha 8
Czech Republic
References
    None in this article.
Cited-by CrossRef


Webpage prepared by editors of the journal.