Zpravodaj Československého sdružení uživatelů TEXu, ISSN 1211-6661, eISSN 1213-8185, http://bulletin.cstug.cz/
Issue homepage: http://bulletin.cstug.cz/bul20084.shtml, URL to PDF: http://bulletin.cstug.cz/pdf/bul_084.pdf
Volume 18, Number 4, pages 209211, 2008. BibTEX source; DOI:10.5300/2008-4/209
Published by CSTUG, printed and distributed by Konvoj, s. r. o.
Logo by ConTEXt: Tutorial (in Czech)
Abstract: In this tutorial we are showing how to create a PDF vector figure by ConTEXt. The figure, see Figure 1, is rather primitive but illustrative. Although the drawing uses METAPOST its language description is not our goal. We are focusing on a step-by-step demonstration of ConTEXt infrastructure for this kind of work [1].
Keywords: ConTEXt.
Logo ConTEXtem: tutoriál
Abstrakt: V tomto tutoriálu si ukážeme, jak vytvořit vektorový obrázek v PDF pomocí ConTEXtu. Výsledný obrázek, viz obrázek 1, bude dosti primitivní, ale ilustrativní. Kreslit budeme jazykem METAPOSTu, ale jeho popis není naším cílem. Tím bude krok za krokem z čistého stolu ukázat infrastrukturu, kterou nám ConTEXt k takové práci nabízí [1].
Klíčová slova: ConTEXt.
Author

Vít Zýka
Vajdova 1032
CZ-10200 Praha 10
Czech Republic
References
  1. Hans Hagen. METAFUN. 2002. http://www.pragma-ade.com/general/manuals/metafun-s.pdf
Cited-by CrossRef


Webpage prepared by editors of the journal.