Zpravodaj Československého sdružení uživatelů TEXu, ISSN 1211-6661, eISSN 1213-8185, http://bulletin.cstug.cz/
Issue homepage: http://bulletin.cstug.cz/bul20084.shtml, URL to PDF: http://bulletin.cstug.cz/pdf/bul_084.pdf
Volume 18, Number 4, pages 178199, 2008. BibTEX source; DOI:10.5300/2008-4/178
Published by CSTUG, printed and distributed by Konvoj, s. r. o.
Documents preparation for typesetting (in Czech)
Abstract: In this article we express the general principles of a good document and we pose the requirements for their editing, processing and visualisation. Based on these requirements we show that an appropriate format is a structure marked document. We explain what structure marking is and describe its features. Finally we mention the tools for manipulating with structure marked documents and we sketch the ways they are formatted by TEX.
Keywords: typography, typesetting, editor.
Příprava dokumentů pro formátování
Abstrakt: V tomto článku formulujeme obecné principy dobrého dokumentu a klademe požadavky na jeho editaci, zpracování a vizualizaci. Na základě těchto požadavků ukazujeme, že vhodným formátem je strukturně označkovaný dokument. Vysvětlujeme strukturní značkování a popisujeme jeho vlastnosti. Na závěr uvádíme nástroje pro práci se strukturně značkovaným dokumentem a ukazujeme způsoby jeho formátování TEXem.
Klíčová slova: typografie, sazba, editory.
Author

Vít Zýka
Vajdova 1032
CZ-10200 Praha 10
Czech Republic
References
 1. Bohuslav Blažej. Grafická úprava tiskovin. SPN, 1. edition, 1990.
 2. Robert Bringhurst. The Elements of Typographic Style. Hartley & Marks, Point Roberts, WA, USA, version 2.4 edition, 2001.
 3. Karel Dostál. O jedné vraždě a jejím možném odčinění. Zpravodaj Československého sdružení uživatelů TEXu, 4(4):163–173, 1994. doi:10.5300/1994-4/163
 4. Jean-Luc Dusong and Fabienne Siegwartová. Typografie. Od olova k počítačům. Svojtka a Vašut, 1. edition, 1997.
 5. Karel Dyrynk. Typograf o knihách. Kentaur Polygrafia, Praha, 3. edition, 1993. První vydání 1911.
 6. Jiří Gerlich and Vít Zýka. Pravidla softballu, March 1998. http://zyka.net/soft/soft-avan.pdf
 7. Hans Hagen. Does pdfTEX make things better?, 1999. http://www.pragma-ade.com/pdftex/pre-hz.pdf
 8. Hans Hagen. XML in ConTEXt, 2001. http://www.pragma-ade.com/general/manuals/example.pdf
 9. Hans Hagen. It’s in the details, 2003. http://www.pragma-ade.com/general/manuals/details.pdf
 10. Hans Hagen. Dealing with XML in ConTEXt MKIV, 2008.
 11. Oldřich Hlavsa and František Sedláček. Typografická písma latinková. Státní nakladatelství technické literatury, Praha, 1. edition, 1957.
 12. Oldřich Hlavsa and Karel Wick. Typographia I. Nakladatelství technické literatury, Praha, 1. edition, 1976.
 13. Thomas Hooper. Colour contrast visualiser. http://www.stainlessvision.com/files/ColourContrastVisualiser.swf
 14. Jiří Kosek. Lehký úvod do XML. Zpravodaj Československého sdružení uživatelů TEXu, 10(4):122–132, 2000. doi:10.5300/2000-4/122
 15. Jiří Kosek. JadeTEX. Zpravodaj Československého sdružení uživatelů TEXu, 13(1):15–26, 2003. doi:10.5300/2003-1/15
 16. Jiří Kosek. PassiveTEX. Zpravodaj Československého sdružení uživatelů TEXu, 13(1):26–38, 2003. doi:10.5300/2003-1/26
 17. Jiří Kosek. Použití parseru XML v TEXu. Zpravodaj Československého sdružení uživatelů TEXu, 13(1):6–14, 2003. doi:10.5300/2003-1/6
 18. Jiří Kosek. DocBook: Stručný úvod do tvorby a zpracování dokumentů, 2007. http://www.kosek.cz/xml/db/
 19. Petr Olšák. TEXbook naruby. Konvoj Brno, 1. edition, 1997.
 20. Eduard Polách. Pravidla sazby diplomových prací, 2000. http://home.pf.jcu.cz/~edpo/pravidla/pravidla.pdf
 21. Pavel Pop, Jindřich Fléger, and Vladimír Pop. Ruční sazba I. Státní pedagogické nakladatelství Praha, 2. edition, 1989.
 22. R Schlicht. The microtype package, 2008. http://www.ctan.org/get/macros/latex/contrib/microtype/microtype.pdf
 23. Jindřich Špalek. Nauka o sazbě obyčejné, tabulkové, matematiky a chemie. Spolek faktoru knihtiskáren, Praha, 3. edition, 1925.
 24. Richard Starý. Matematická sazba, 2005. http://richardstary.wz.cz/
 25. Philip Taylor. Knižní úprava pro uživatele TEXu. část druhá: Praxe. In Zpravodaj CSTUGu, pages 38–60, 1995. Překlad Ladislav Šenkyřík. doi:10.5300/1995-1-4/38
 26. Philip Taylor. Knižní úprava pro uživatele TEXu. část první: Teorie. In Zpravodaj CSTUGu, pages 20–37, 1995. Překlad Ladislav Šenkyřík. doi:10.5300/1995-1-4/20
 27. Han The Thanh. Micro-typographic extensions to the TEX typesetting system. PhD thesis, Masarykova univerzita v Brně, Fakulta informatiky, 2000. Or: TUGboat 21,4, Dec 2000.
 28. Han The Thanh, Sebastian Rahtz, and Hans Hagen. The pdfTEX user manual. Pragma, 2001. http://sarovar.org/docman/view.php/106/66/pdftex-s.pdf
 29. Zdeněk Wagner. Využití XML a LATEXu při sazbě odborných knih. Zpravodaj Československého sdružení uživatelů TEXu, 13(1):188–211, 2002. doi:10.5300/2002-3-4/188
 30. Norman Walsh and Leonard Muellner. DocBook: The Definitive Guide, 2006. http://www.docbook.org/tdg/en/html/docbook.html
 31. Karel Wick. Pravidla matematické sazby. Academia, Praha, 1. edition, 1966.
 32. Hermann Zapf. About micro-typography and the hz-program. Electronic Publishing, 6(3):283–288, 1993. http://cajun.cs.nott.ac.uk/compsci/epo/papers/volume6/issue3/zapf.pdf
 33. Vít Zýka. Používáme pdfTEX IV: mikrotypografické rozšíření. Zpravodaj Československého sdružení uživatelů TEXu, 14(2):47–53, November 2004. doi:10.5300/2004-2/47
 34. Vít Zýka. Používáme pdfTEX IVa: hz-algoritmus jednodušeji. Zpravodaj Československého sdružení uživatelů TEXu, 15(1):90–92, 2005. doi:10.5300/2005-1/90
Cited-by CrossRef


Webpage prepared by editors of the journal.