Zpravodaj Československého sdružení uživatelů TEXu, ISSN 1211-6661, eISSN 1213-8185, http://bulletin.cstug.cz/
Issue homepage: http://bulletin.cstug.cz/bul20083.shtml, URL to PDF: http://bulletin.cstug.cz/pdf/bul_083.pdf
Volume 18, Number 3, pages 161174, 2008. BibTEX source; DOI:10.5300/2008-3/161
Published by CSTUG, printed and distributed by Konvoj, s. r. o.
LATEX in the Typographer’s Profession (in Czech)
Abstract: TEX is known mainly in the academic world and is used for writing technical publications. Many people are aware of the possibility of creating high-quality typesetting with TEX. However, these days when programs with graphical user interface hiding important information prevail, it is difficult to find instructions on how to prepare with TEX a file for a phototypesetter or a digital printer. The lecture will demonstrate the methods of using LATEX in practice. A few macro-packages that prepare leaflets and invitation cards will be discussed. Also the typesetting of books including their covers.
Keywords: LATEX, practice, color separation, barcode, cover, layout, crop mark.
LATEX v sazečské praxi
Abstrakt: TEX je znám zejména v akademickém světě a používán při psaní odborných publikací. Mnoho lidí ví, že pomocí TEXu lze vytvořit kvalitní sazbu. V dnešní době, kdy převládají programy s grafickým uživatelským rozhraním, v němž jsou duležité informace před uživatelem skryty, je však obtížné získat návod, jak připravit pomocí TEXu soubor pro osvit či digitální tisk. V přednášce budou předvedeny postupy, jak lze v sazečské praxi využít LATEX. Bude představeno několik nových makrobalíčků, které usnadňují přípravu letáku, pozvánek i sazbu knih včetně obálek a přebalu.
Klíčová slova: LATEX, praxe, praktické ukázky, separace barev, čárový kód, obálka, přebal, design, ořezová značka.
Author

Zdeněk Wagner
Ústav chemických procesů AV ČR, v. v. i.
Rozvojová 2/135
CZ-16502 Praha 6-Suchdol
Czech Republic
References
 1. Benadiková A., Mada S., Weinlich S.: Čárové kódy, automatická identifikace. Grada 1994, 272 pp., ISBN 80-85623-66-8.
 2. Brabec S.: Seriál Grafika v UNIXu. http://www.root.cz/serialy/grafika-v-unixu/
 3. Freeman T. G.: Aurora: Colour Separation with PostScript Devices. http://mirror.ctan.org/support/aurora/
 4. Hrad M., Sojka P.: Automatizace sazby a skenování formulářů. Zpravodaj Československého sdružení uživatelů TEXu, 12(3–4), 123–139 (2002). doi:10.5300/2002-3-4/123
 5. Chvála F.: O možnostech pdfTEXu. Zpravodaj Československého sdružení uživatelů TEXu, 15(1), 3–85 (2005). doi:10.5300/2005-1/3
 6. International Color Consortium. http://www.color.org
 7. Olšák P.: http://mirror.ctan.org/macros/generic/ean.zip
 8. Olšák P.: Čárové kódy EAN v TEXu. Zpravodaj Československého sdružení uživatelů TEXu, 6(2), 86–96 (1996). doi:10.5300/1996-2/86
 9. Olšák P.: The EAN barcodes by TEX. TUGboat 15 (December 1994), No. 4, pp. 459–464. http://www.tug.org/TUGboat/Articles/tb15-4/tb45olsa.pdf
 10. PostScript language reference manual / Adobe Systems Incorporated. 3rd ed. Addison-Wesley, 1999. ISBN 0-201-37922-8. http://www.adobe.com/products/postscript/pdfs/PLRM.pdf
 11. Wagner Z.: Čárové kódy 2/5 a Code39. http://mirror.ctan.org/macros/latex/contrib/makebarcode.zip
 12. Wagner Z.: Čárový kód EAN13 s ISBN. http://mirror.ctan.org/macros/latex/contrib/ean13isbn.zip
 13. Wagner Z.: Makra pro LATEX. http://icebearsoft.euweb.cz/tex/
 14. Wagner Z.: Ořezové značky. http://icebearsoft.euweb.cz/tex/#crop
Cited-by CrossRef


Webpage prepared by editors of the journal.