Zpravodaj Československého sdružení uživatelů TEXu, ISSN 1211-6661, eISSN 1213-8185, http://bulletin.cstug.cz/
Issue homepage: http://bulletin.cstug.cz/bul20083.shtml, URL to PDF: http://bulletin.cstug.cz/pdf/bul_083.pdf
Volume 18, Number 3, pages 142150, 2008. BibTEX source; DOI:10.5300/2008-3/142
Published by CSTUG, printed and distributed by Konvoj, s. r. o.
Markup Style for Fast Typesetting of Bibliographic References (in Czech)
Abstract: The paper deals with the typesetting of bibliographic references. The introduction covers some important methods of styles and the systems for processing and typesetting bibliographic references. Basic problems of the proceedings in typesetting are dealt with. No one method alone is suitable for the typesetting of proceedings. A basic style and some extensions focus on designing cross references. Sophisticated database methods use up a lot of time while the database is being prepared and it can only be used once. In conclusion a new style for faster markup and typesetting is created.
The input conditions are: (a) no database usage, (b) a simple interface for authors and/or typesetters, (c) complete markup in LATEX macros, (d) extendable and modifiable when necessary, (e) the result does not need detailed proof.
The style bib.sty contains macros for the most frequently used types of bibliografic references and for elements of references. Some additional macros are described and electronic documents are also included.
Keywords: bibliography, citation, references.
Značkovací styl pro rychlou sazbu bibliografických citací
Abstrakt: Práce předkládá stručný přehled možností sazby bibliografických citací. Běžně dostupné metody však neřeší problémy, které nastávají při zpracování citací v textech jiných autorů, například v rozsáhlejších sbornících. Článek představuje styl bib.sty umožňující jednoduché a přehledné strukturní značkování běžně používaných druhů bibliografických citací a jejich prvků. Součástí je komentovaný soupis použitých makropříkazů.
Klíčová slova: bibliografie, citace, reference, seznam literatury, seznam zdrojů.
Author

Tomáš Hála
Ústav informatiky, Provozně ekonomická fakulta
Mendelova univerzita v Brně, Zemědělská 1
CZ-61300 Brno
Czech Republic
References
 1. ČSN 01 0197 : Bibliografické citace. 5. vyd., Praha : Úřad pro normalizaci a měření, 1985, 16 s.
 2. ISO 690 : Bibliographical references. Essential and supplementary elements. 2. vyd., 1987.
 3. ISO 690-2 : Bibliographical references. Electronic documents or parts thereof. 1. vyd., 1997.
 4. ČSN ISO 690 : Bibliografické citace. Obsah, forma, struktura. 1. vyd., Praha : Český normalizační institut, 1996, 32 s.
 5. ČSN ISO 690-2 : Bibliografické citace. Elektronické dokumenty nebo jejich části. 1. vyd., Praha : Český normalizační institut, 2000, 24 s.
 6. Dagnat, F., Keryell, R., Sastre, L. B., Donin de Rosiére, E., Torneri, N. European Bibliography Styles and MlBibTEX. TUGboat, 2003, Vol. 24, N. 3, s. 472–488.
 7. Hála, T. Bibliografické citace včera, dnes a zítra. In Kasprzak, J., Sojka, P. (ed.) SLT 2001. 1. vyd., Brno : Konvoj, 2001, s. 85–98. ISBN 80-7302-009-2.
 8. Hála, T. bib.sty, v. 2.30. Značkovací styl pro rychlou sazbu bibliografických citací [on-line]. 2008 [cit. 2008-08-31]. Dostupné na: http://www.konvoj.cz/styly/biblio/2.30/bib.sty
 9. Hufflen, J.-M. European Bibliography Styles and MlBibTEX. TUGboat, 2003, Vol. 24, N. 3, s. 489–498. ISSN 0896-3207.
 10. Hufflen, J.-M. A Tour around MlBibTEX and its implementation(s). Biuletyn Polskiej Grupy Użytkowników Systemu TEX, 2004, Zes. 20, s. 21–28. ISSN 1230-5650.
 11. Hufflen, J.-M. Bibliography Styles Easier with MlBibTEX. In EuroTEX 2005. 1. vyd., 2005, s. 105–119. Dostupné na: http://www.dante.de/dante/events/eurotex/papers/WET02.pdf
 12. Mittelbach, F., Goossens, M. a kol. The LATEX Companion. 2. vyd., Boston : Addison-Wesley, 2004, 1117 s. ISBN 0-201-36299-6.
 13. Wagner, Z. [cnbwp.cls] LATEX class for working papers of ČNB, v. 1.51 [on-line]. 2006-04-02 [cit. 2008-09-20]. Dostupné na: http://www.cnb.cz/cs/vyzkum/vyzkum_publikace/download/cnbwp.zip
 14. Widmann, T. Bibulus – a Perl/XML replacement for BibTEX. TUGboat, 2003, Vol. 24, n. 3, s. 468–471. ISSN 0896-3207.
 15. [Widmann, T.] [Bibulus] [on-line]. 2005 [cit. 2008-08-30]. Dostupné na: http://www.nongnu.org/bibulus/
Cited-by CrossRef


Webpage prepared by editors of the journal.