Zpravodaj Československého sdružení uživatelů TEXu, ISSN 1211-6661, eISSN 1213-8185, http://bulletin.cstug.cz/
Issue homepage: http://bulletin.cstug.cz/bul20083.shtml, URL to PDF: http://bulletin.cstug.cz/pdf/bul_083.pdf
Volume 18, Number 3, pages 116129, 2008. BibTEX source; DOI:10.5300/2008-3/116
Published by CSTUG, printed and distributed by Konvoj, s. r. o.
Parallel Electronic Publications (in Czech)
Abstract: TEX is traditionally used as an authoring tool for the paper publishing of scientific texts and textbooks. Parallel electronic publications that are meant for onscreen viewing and web delivery are also demanded by readers for many reasons today. This paper discusses the ways to single-source author publishing from a LATEX source file, and it shows examples of several textbooks published by this approach. Special attention is given to the web document generation either to HTML or XHTML markup with a notation translated to MathML.
Also discussed is a personalised automated document generation for a digital library project DML-CZ.
Keywords: TEX, LATEX, PDF, HTML, XHTML, MathML.
Publikování z jednoho zdroje v odlišných formátech pro různá výstupní zařízení
Abstrakt: TEX je tradičně používán jako autorský nástroj pro publikování vědeckých textů a učebnic. V dnešní době jsou z mnoha důvodů čtenáři vyžadovány elektronické publikace souběžně vydávané nejen ve webovém formátu, ale i ve formě pro prohlížení na obrazovce. Tento článek se zabývá způsoby publikování z jednoho zdrojového textu autorsky pořizovaného ve formátu LATEX a ukazuje příklady několika skript publikovaných touto cestou. Zvláštní důraz je přitom kladen na webové dokumenty generované buď do HTML nebo XHTML s matematickými výrazy převedenými do jazyka MathML.
Zmíněno je také „on-the-fly“ generování dokumentů s JBIG2 komprimovanými obrázky pro potřeby digitální matematické knihovny projektu DML-CZ.
Klíčová slova: TEX, LATEX, PDF, HTML, XHTML, MathML.
Authors

Petr Sojka
Masarykova Univerzita
Fakulta informatiky
Botanická 68a
CZ-60200 Brno
Czech Republic


Michal Růžička
Masarykova Univerzita
Fakulta informatiky
Botanická 68a
CZ-60200 Brno
Czech Republic
References
 1. Zuzana Došlá and Ondřej Došlý. Metric Spaces: Theory and Examples (in Czech). Masaryk University in Brno, second edition, 2000.
 2. Zuzana Došlá, Roman Plch, and Petr Sojka. Matematická analýza s programem Maple: 1. Diferenciální počet funkcí více proměnných (Mathematical Analysis with Program Maple: 1. Differential Calculus). CD-ROM, http://www.math.muni.cz/~plch/mapm/, December 1999.
 3. Michel Goossens, Sebastian Rahtz, Ross Moore, and Bob Sutor. The LATEX Web Companion. Addison-Wesley, Reading, MA, 1999.
 4. Philip Babcock Gove and Merriam Webster. Webster’s Third New International Dictionary of the English language Unabridged. Merriam-Webster Inc., Springfield, Massachusetts, U.S.A, January 2002.
 5. Miroslav Grabovský. Generování PDF pro systém Kramerius. Master’s thesis, Masaryk University, Brno, Faculty of Informatics, January 2007.
 6. Eitan M. Gurari. TeX4ht: LATEX and TEX for Hypertext. http:// www.cse.ohio-state.edu/~gurari/TeX4ht/, February 2005.
 7. Adam Langley and Dan S. Bloomberg. Google Books: Making the public domain universally accessible. In Proceedings of SPIE — Volume 6500, Document Recognition and Retrieval XIV, pages 1–10, San Jose, CA, January 2007. The International Society of Optical Engineering. http://www.imperialviolet.org/binary/google-books-pdf.pdf
 8. Peter Meyer. Planning a single source publishing application for business documents, 2005. http://www.elkera.com/cms/articles/seminars_and_ presentations/
 9. Peter Meyer. Introduction to single source publishing, 2006. http://www.elkera.com/cms/articles/technical_papers/
 10. Michal Ružička. Automated Processing of TEX-typeset Articles for a Digital Library. In Sojka [13], pages 167–176.
 11. Petr Sojka. From Scanned Image to Knowledge Sharing. In Klaus Tochtermann and Hermann Maurer, editors, Proceedings of I-KNOW’05: Fifth International Conference on Knowledge Management, pages 664–672, Graz, Austria, June 2005. Know-Center in coop. with Graz Uni, Joanneum Research and Springer Pub. Co.
 12. Petr Sojka. Towards Digital Mathematical Library: Optical Character Recognition on Mathematical Texts. In Julius Štuller and Zdenka Linková, editors, Inteligentní modely, algoritmy a nástroje pro vytváření sémantického webu, pages 110–113, Praha, Czech Republic, 2006. Ústav informatiky AV ČR.
 13. Petr Sojka, editor. Towards Digital Mathematics Library—Proceedings of DML 2008, Birmingham, UK, July 2008. Masaryk University.
 14. Petr Sojka, Radovan Panák, and Tomáš Mudrák. Optical Character Recognition of Mathematical Texts in the DML-CZ Project. Technical report, Masaryk University, Brno, September 2006. presented at CMDE 2006 conference in Aveiro, Portugal.
 15. Petr Sojka and Jiří Rákosník. From Pixels and Minds to the Mathematical Knowledge in a Digital Library. In Sojka [13], pages 17–27.
 16. Masakazu Suzuki, Fumikazu Tamari, Ryoji Fukuda, Seiichi Uchida, and Toshihiro Kanahori. INFTY—An integrated OCR system for mathematical documents. In C. Vanoirbeek, C. Roisin, and E. Munson, editors, Proceedings of ACM Symposium on Document Engineering 2003, pages 95–104, Grenoble, France, 2003. ACM.
 17. Edward R. Tufte. Visual Explanations. Graphics Press LLC, 1997.
Cited-by CrossRef


Webpage prepared by editors of the journal.