Zpravodaj Československého sdružení uživatelů TEXu, ISSN 1211-6661, eISSN 1213-8185, http://bulletin.cstug.cz/
Issue homepage: http://bulletin.cstug.cz/bul20083.shtml, URL to PDF: http://bulletin.cstug.cz/pdf/bul_083.pdf
Volume 18, Number 3, pages 110115, 2008. BibTEX source; DOI:10.5300/2008-3/110
Published by CSTUG, printed and distributed by Konvoj, s. r. o.
Innovation and Enhancement of System TEXonWeb (in Czech)
Abstract: The paper describes the new features of a web interface for typesetting – system TEXonWeb. This system has arisen because of the need for the fast and smooth usage of TEX. It is first of all about a new user interface, user profiles and document management. New features that will be implemented in the future and the way it develops are also discussed.
Keywords: TEX, Ajax, TEXonWeb.
Inovace a rozšíření systému TEXonWeb
Abstrakt: Příspěvek popisuje nové vlastnosti webového rozhraní pro tvorbu dokumentu – systému TEXonWeb, který vznikl z potřeby jednoduchého a rychlého použití systému TEX. Jde především o nové uživatelské rozhraní, uživatelské profily a práci s dokumenty. Jsou zde také zmíněny vlastnosti, které teprve budou implementovány a směr, jakým se bude vývoj dále ubírat.
Klíčová slova: TEX, Ajax, TEXonWeb.
Author

Jan Přichystal
Ústav informatiky, Provozně ekonomická fakulta
Mendelova univerzita v Brně, Zemědělská 1
CZ-61300 Brno
Czech Republic
References
  1. Přichystal, J., Rybička, J. Webové rozhraní pro sazbu dokumentu. In Olšák, P. SLT 2004 – sborník semináře o Linuxu a TEXu. 1. vyd. Brno: Konvoj, CSTUG, CZLUG, 2004, s. 73–78. ISBN 80-7302-068-8.
  2. Talandová P., Přístupy ve zpracování tabulek v systémech DTP, diplomová práce, MZLU 2006.
Cited-by CrossRef


Webpage prepared by editors of the journal.