Zpravodaj Československého sdružení uživatelů TEXu, ISSN 1211-6661, eISSN 1213-8185, http://bulletin.cstug.cz/
Issue homepage: http://bulletin.cstug.cz/bul20083.shtml, URL to PDF: http://bulletin.cstug.cz/pdf/bul_083.pdf
Volume 18, Number 3, pages 104109, 2008. BibTEX source; DOI:10.5300/2008-3/104
Published by CSTUG, printed and distributed by Konvoj, s. r. o.
TEX and Typography (in Czech)
Abstract: Computer typesetting is a very widespread application commonly used with personal computers. It is necessary to handle appropriate programs but it is also very important to apply typographic rules. This paper deals with the question of how to solve this problem in TEX and its formats? Quo vadis typography in TEX?
Keywords: typography, products comparison, TEX.
Typografie a TEX
Abstrakt: Počítačová sazba je velmi rozšířenou aplikací běžných uživatelů. Pro zhotovení kvalitního dokumentu je potřebné nejen ovládat příslušný programový produkt, ale především aplikovat typografické zásady. Jak řešit tento problém v TEXu a jeho nadstavbách? Quo vadis typografie v TEXu?
Klíčová slova: typografie, srovnání produktů, TEX.
Author

Jiří Rybička
Ústav informatiky, Provozně ekonomická fakulta
Mendelova univerzita v Brně, Zemědělská 1
CZ-61300 Brno
Czech Republic
References
  1. ČSN 01 6910 – Úprava písemností zpracovaných textovými editory nebo psaných strojem. Praha: Český normalizační institut, 2003.
  2. Dostál, K. O jedné vraždě a jejím možném odčinění. Zpravodaj CSTUG, č. 4, 1994, s. 163–173. ISSN 1211-6661. doi:10.5300/1994-4/163
  3. Rábová, Z. a kol. Jak publikovat na počítači. Veletiny: Science, 1996. ISBN 80-901475-7-7.
  4. ON 88 2503 – Základní pravidla sazby. Praha: Ústav pro normalizaci a měření, 1968.
Cited-by CrossRef


Webpage prepared by editors of the journal.