Zpravodaj Československého sdružení uživatelů TEXu, ISSN 1211-6661, eISSN 1213-8185, http://bulletin.cstug.cz/
Issue homepage: http://bulletin.cstug.cz/bul20081-2.shtml, URL to PDF: http://bulletin.cstug.cz/pdf/bul_0812.pdf
Volume 18, Number 1–2, pages 5663, 2008. BibTEX source; DOI:10.5300/2008-1-2/56
Published by CSTUG, printed and distributed by Konvoj, s. r. o.
Presentations in TEX (in Czech)
Abstract: In this article, the authors share their knowledge, notes and experience with the Beamer presentation class. The article includes installation notes and the first steps in Beamer, the pause command, <+->, + and - options, generating a title page and a table of contents. It also explains how to change the design of a presentation by setting \use*theme{value} and \setbeamer*{element}{value}. In the conclusion of the article, the authors recommend BeamerGuide and a few internet resources for further reading. The Beamer template of the authors is published independently on their website and on the CSTUG server.
Keywords: Presentation Creation, Presentation Template, Beamer Class.
Prezentace v TEXu
Abstrakt: V následujících odstavcích se s Vámi chceme podělit o naše zkušenosti, postřehy a některé problémy, jimž jsme čelili při přípravě prezentací v TEXu, konkrétně s využitím balíčku Beamer.
Klíčová slova: Příprava prezentací, šablony prezentací, třída beamer.
Authors

Luboš Prchal
KPMS MFF UK
Sokolovská 83
18675 Praha 8
Czech Republic


Pavel Schlesinger
ÚFAL MFF UK Praha
Malostranské náměstí 25
11800 Praha
Czech Republic
References
  1. http://www.karlin.mff.cuni.cz/~antoch/ http://latex-Beamer.sourceforge.net/ Stránky o LATEXovém projektu Beamer.
  2. http://www.cstug.cz/ Stránky Československého sdružení uživatelů TEXu.
  3. http://www.statspol.cz/ Stránky České statistické společnosti.
Cited-by CrossRef


Webpage prepared by editors of the journal.