Zpravodaj Československého sdružení uživatelů TEXu, ISSN 1211-6661, eISSN 1213-8185, http://bulletin.cstug.cz/
Issue homepage: http://bulletin.cstug.cz/bul20081-2.shtml, URL to PDF: http://bulletin.cstug.cz/pdf/bul_0812.pdf
Volume 18, Number 1–2, pages 4455, 2008. BibTEX source; DOI:10.5300/2008-1-2/44
Published by CSTUG, printed and distributed by Konvoj, s. r. o.
Posters in TEX (in Czech)
Abstract: The creation of a poster in this article is done in the A0poster class. It includes examples of packages such as multicol, color, fancybox, graphicx, epsf, picinpar and psfrag. In the next section of the article the authors discuss the settings for the layout of the poster. In the last section the authors present a template for a poster to be created in A0poster class. Two real-world posters are inserted in the conclusion.
Keywords: Poster Creation, Beamer, A0poster, Multicol, Color, Fancybox, Picinpar, PSFrag, Real-world Posters.
Poster v TEXu
Abstrakt: V následujících odstavcích se s Vámi chceme podělit o naše zkušenosti, postřehy a některé problémy, jimž jsme čelili při přípravě posteru v TEXu, konkrétně s využitím třídy a0poster.
Klíčová slova: Příprava posteru, Beamer, a0poster, Multicol, Color, Fancybox, picinpar, psfrag.
Authors

Luboš Prchal
KPMS MFF UK
Sokolovská 83
18675 Praha 8
Czech Republic


Pavel Schlesinger
ÚFAL MFF UK Praha
Malostranské náměstí 25
11800 Praha
Czech Republic
References
  1. http://www.karlin.mff.cuni.cz/~antoch/ Šablony na konferenci Robust 2006.
  2. http://www.karlin.mff.cuni.cz/~antoch/robust06/postery.htm Postery z proběhlé konference Robust 2006.
  3. http://www.cstug.cz/
  4. http://nxg.me.uk/docs/posters/
  5. http://www.ncsu.edu/project/posters/ Jak dělat vědecký poster.
  6. http://www.statspol.cz/ Stránky České statistické společnosti.
Cited-by CrossRef


Webpage prepared by editors of the journal.