Zpravodaj Československého sdružení uživatelů TEXu, ISSN 1211-6661, eISSN 1213-8185, http://bulletin.cstug.cz/
Issue homepage: http://bulletin.cstug.cz/bul20081-2.shtml, URL to PDF: http://bulletin.cstug.cz/pdf/bul_0812.pdf
Volume 18, Number 1–2, pages 343, 2008. BibTEX source; DOI:10.5300/2008-1-2/3
Published by CSTUG, printed and distributed by Konvoj, s. r. o.
Latin Modern fonts testing with regard to the Czechoslovak typesetting requirements (in Czech)
Abstract: This extended article presents grant outputs with the authors’ major findings and results. It makes recommendations for changes to the LM-font creators after performing comparisons of fonts such as CM, LM, CS and EC in the Type 1 format. The article also makes comparisons based on metric and graphical data. The tested parameters were the widths of the letters, kernings, differences in LM, CS and CM fonts, and finally the technical quality of the glyphs.
The tools used during the testing were FontForge and also MetaType1. The testing scripts were done in bash and AWK and are published on the author’s websites. The authors proposed some changes to improve the actual state and they commented on this in depth and followed it up with illustrations and tables. They also presented their thoughts on the creation of a new OpenType font and rewriting testing scripts in LuaTEX. Some findings were presented at BachoTEX 2006, EuroTEX 2006 and the EuroBachoTEX 2007 conferences and their proceedings have been published.
Keywords: Font, Computer Modern, Latin Modern, FontForge, MetaType1.
Testování LM-fontů s ohledem na čs. sazbu
Abstrakt: CSTEX a CSLATEX dostaly novou šanci. CSTUG dosud neměl k dispozici pokračovatele CM-fontu ve formátech Type 1 a OpenType. Prvním takovým kandidátem, v dostatečně úplném, kvalitním a optimalizovaném provedení, jsou fonty Latin Modern. CSTUG se proto připojil ke sponzorům jejich vývoje a následně podpořil formou grantu také testování této kolekce fontů z hlediska použití pro českou a slovenskou sazbu. Shrnutí těchto aktivit se věnuje tento dokument.
Klíčová slova: Písmo, font, Computer Modern, Latin Modern, FontForge, MetaType1.
Acknowledgements (in Czech)
Děkuji CSTUGu za návrh grantu, zájem, náměty a další podněty pro provedení prací spojených s testováním LM a fontů jim příbuzným, za částečnou finanční podporu mé účasti na konferencích EuroTEX a za možnost otištění tohoto článku. Děkuji také redaktorovi Zpravodaje Zdeňku Wagnerovi za profesionální přístup a mimořádnou péči a úsilí při zpracování a produkci této publikace. Jemu rovněž děkuji, že celý text článku, s výjimkou explicitních příkladů vložených většinou jako externí dokumenty v PDF, vysázel fonty Latin Modern v kódování T1 s metrikami ec-lm. Čtenář tak může přímo posoudit výsledek tohoto způsobu formátování včetně tvaru znaků a kerningů.
Author

Karel Píška
Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i.
Na Slovance 2
182 21 Praha 8
Prague, Czech Republic
References
 1. Donald E. Knuth. The METAFONTbook. Addison-Wesley, 1986. Volume C of Computers and Typesetting.
 2. Donald E. Knuth. Computer Modern Typefaces. Addison-Wesley, 1986. Volume E of Computers and Typesetting.
 3. Computer Modern fonts. CTAN:/fonts/cm
 4. CS fonts. ftp://math.feld.cvut.cz/pub/cstex/base/csfonts.tar.gz
 5. EC fonts. CTAN:/fonts/ec
 6. Latin Modern fonts. CTAN:/fonts/lm
 7. Bogusław Jackowski, Janusz M. Nowacki, Piotr Strzelczyk. Programming PostScript Type 1 Fonts Using MetaType1: Auditing, Enhancing, Creating. Proceedings of EuroTEX 2003, Brest, France, 24–27 June 2003. In TUGboat 24:3, pp. 575–581.
 8. Bogusław Jackowski, Janusz M. Nowacki. Enhancing Computer Modern with accents, accents, accents. In TUGboat 24:1, 2003.
 9. Bogusław Jackowski, Janusz M. Nowacki. Latin Modern fonts: How less means more. In Proceedings of the XV EuroTEX 2005 conference, Pont-à-Mousson, France, March 7–11, 2005.
 10. Bogusław Jackowski, Janusz M. Nowacki. Rodzina fontów Latin Modern. Biuletyn Polskiej Grupy Użitkowników Systemu TEX, Zeszyt 23:9–12, 2006.
 11. Jerzy Ludwichowski, Bogusław Jackowski, and Janusz Nowacki. Five years after: Report on international TEX font projects. In TUGboat 29:1, pp. 25–26, 2008.
 12. Will Robertson. An exploration of the Latin Modern fonts. In TUGboat 28:2, pp. 177–180, 2007.
Cited-by CrossRef


Webpage prepared by editors of the journal.