Zpravodaj Československého sdružení uživatelů TEXu, ISSN 1211-6661, eISSN 1213-8185, http://bulletin.cstug.cz/
Issue homepage: http://bulletin.cstug.cz/bul20072.shtml, URL to PDF: http://bulletin.cstug.cz/pdf/bul_072.pdf
Volume 17, Number 2, pages 103105, 2007. BibTEX source; DOI:10.5300/2007-2/103
Published by CSTUG, printed and distributed by Konvoj, s. r. o.
Repeating operations and relations at line breakings (in Czech)
Abstract: Two solutions for repeating of operations and relations in line breakings are presented depending on the fact whether the relation or operation is given by a command or by a character.
Opakování operací a relací při zlomu řádku
Abstrakt: Dojde-li ke zlomu řádku za operací ci relací, pak by se příslušný znak měl na začátku řádku zopakovat. Je tedy zapotřebí predefinovat příslušné příkazy nebo znaky, aby byla tato podmínka splněna. Řešení zveřejnil ve Zpravodaji K. Horák [1]. Mně se nepodařilo některá makra v LATEXu zprovoznit, takže jsem došel –– za vydatného přispění P. Olšáka a J. Kubena, kterým tímto děkuji –– k makrům jiným.
Author

Jan Tkadlec
References
  1. Horák, K.: Sazba matematiky v českých textech. Zpravodaj CSTUG, 11 (2001), č. 1–3, str. 136–148. doi:10.5300/2001-1-3/136
Cited-by CrossRef


Webpage prepared by editors of the journal.