Zpravodaj Československého sdružení uživatelů TEXu, ISSN 1211-6661, eISSN 1213-8185, http://bulletin.cstug.cz/
Issue homepage: http://bulletin.cstug.cz/bul20071.shtml, URL to PDF: http://bulletin.cstug.cz/pdf/bul_071.pdf
Volume 17, Number 1, pages 3159, 2007. BibTEX source; DOI:10.5300/2007-1/31
Published by CSTUG, printed and distributed by Konvoj, s. r. o.
Variable headings and footings (in Czech)
Abstract: This article deals with the typesetting of headings and footings. It describes basic opportunities and ways how to typeset them. It uses the standard package fancyhdr nearly on all examples. It shows the ways how to prepare variable objects which are usually page dependent. In case variable objects are dependent itself in addition, the article introduces a method which generates part or whole TEX document using PHP and MySQL tools.
Keywords: Headings and footings typesetting and its variability, fancyhdr package, PHP and MySQL programming.
Proměnné záhlaví a zápatí
Abstrakt: Tento článek se zabývá sazbou záhlaví a zápatí. Popisuje základní možnosti a způsoby, jak je vysázet. K tomu využívá ve většině ukázek standardního balíčku fancyhdr. Ukazuje možnosti přípravy proměnných prvků, které jsou obvykle závislé na aktuální stránce. V případě, že jsou proměnné prvky navíc navzájem provázané, článek zmiňuje metodu, která část nebo celý TEXový dokument vygeneruje za pomoci PHP a MySQL.
Klíčová slova: Sazba a proměnlivost v záhlaví a zápatí, balíček fancyhdr, programování v PHP a MySQL.
Acknowledgements
Mé poděkování patří pánům Jozefu Říhovi, Radku Vicherkovi, Miroslavu Červenkovi a Haně a Martinu Střížovým za pečlivé pročtení rukopisu. Poděkování patří i panu Igoru Novozámskému za vytvoření zakázkové grafické vsuvky.
Author

Pavel Stříž
Ústav statistiky a kvantitativních metod
Fakulta managementu a ekonomiky
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Mostní 5139, 76001 Zlín
Czech Republic
References
  1. Tobias Oetiker, Hubert Partl, Irene Hyna and Elisabeth Schlegl. The Not So Short Introduction to LATEX2ε. http://www.ctan.org/tex-archive/info/lshort/
  2. Petr Olšák. Jak používám TEX? 4. ukázka: Inzertní příloha časopisu Dotek. http://www.olsak.net/texpraxe.html
  3. Petr Olšák. TEXbook naruby. Public edition 1996, Konvoj 1997. 468 pp, ISBN 80-85615-64-9. http://math.feld.cvut.cz/olsak/tbn.html
  4. Piet van Oostrum. Page layout in LATEX. MAPS, 16:108–125, 1996. http://www.ntg.nl/maps/pdf/16_29.pdf
  5. Jozef Říha, Pavel Stříž. TEX-Collection 2003 a 2004. Informační Bulletin České statistické společnosti, 4(15), pp. 4–7, Praha 2004. ISSN 1210-8022. http://www.statspol.cz/bulletiny/ib-04-4.pdf
Cited-by CrossRef


Webpage prepared by editors of the journal.