Zpravodaj Československého sdružení uživatelů TEXu, ISSN 1211-6661, eISSN 1213-8185, http://bulletin.cstug.cz/
Issue homepage: http://bulletin.cstug.cz/bul20061.shtml, URL to PDF: http://bulletin.cstug.cz/pdf/bul_061.pdf
Volume 16, Number 1, pages 2632, 2006. BibTEX source; DOI:10.5300/2006-1/26
Published by CSTUG, printed and distributed by Konvoj, s. r. o.
Macro for conversion of texts, PDF outlines (in Czech)
Abstract: A TEX macro programmer sometimes needs to convert a string of tokens to another string of tokens with defined rules. For example, we need to remove accents from a Czech text or to recode this text to another encoding or to transform some special characters to something else or... For this purpose, the cnv.tex macro was designed.La st but not least motivation was the problem of my TEX colleague Jaromír Kuben: he needed to convert Czech text to PDF outlines (conversion to UNICODE) using hyperref.sty but without activating Czech characters by inputenc.sty.
This article presents the cnv.tex macro for string conversion by a user defined table.The conversion process is out of normal expansion and each token (independent on category code) can be converted to a single token or a group of tokens. The macro is available including documentation on ftp://math.feld.cvut.cz/pub/olsak/makra/ in files cnv.tex, cnv-pu.tex, and cnv-word.tex.
Makro na konverzi textů, PDF záložky
Abstrakt: Občas se mi při programování maker v TEXu stane, že potřebuji překonvertovat (zhruba řečeno) „řetězec znaků na jiný řetězec znaků“. Například potřebuji z textu sundat háčky a čárky, potřebuji text převést do jiného kódování, potřebuji si v textu všímat některých speciálních znaků a ty převést na jiné znaky... Už dlouhou dobu jsem si říkal, že by nebylo marné udělat na to nějaké univerzální makro. Posledním podnětem k tvorbě tohoto makra byl požadavek pana Kubena vyřešit problém s českými texty v záložkách v PDF při použití hyperref a bez použití inputenc.
V tomto článku představím makro cnv.tex, které umožňuje konverzi podle tabulky, kterou může deklarovat uživatel.Kon verze se vyhýbá běžné expanzi a může jí podléhat jakýkoli token jakékoli kategorie.
Author
Petr Olšák
References
  1. ftp://math.feld.cvut.cz/pub/olsak/makra/*:
    cnv.tex – vlastní makro včetně dokumentace,
    cnv-pu.tex – konverzní tabulka pro PDF záložky,
    cnv-word.tex – experiment s konverzí celých slov.
Cited-by CrossRef


Webpage prepared by editors of the journal.