Zpravodaj Československého sdružení uživatelů TEXu, ISSN 1211-6661, eISSN 1213-8185, http://bulletin.cstug.cz/
Issue homepage: http://bulletin.cstug.cz/bul20061.shtml, URL to PDF: http://bulletin.cstug.cz/pdf/bul_061.pdf
Volume 16, Number 1, pages 210, 2006. BibTEX source; DOI:10.5300/2006-1/2
Published by CSTUG, printed and distributed by Konvoj, s. r. o.
Typesetting chemical formulas in TEX (in Czech)
Abstract: Typesetting program TEX is used worldwide for formatting various kinds of documents. In this article, a short presentation of its abilities on typesetting various chemical structures is given.
Sazba chemických vzorců v TEXu
Abstrakt: Sázecí program TEX je mnohokrát osvědčeným nástrojem pro sazbu všech druhů dokumentů. V poslední době jsem se zabýval sazbou chemických textů. Protože se nejedná o problematiku právě triviální, pokusil jsem se poskytnout pár základních informací širšímu okruhu uživatelů programu TEX.
Author

Ondřej Jakubčík
References
  1. Hagen, J., Otten, A. F.: PPCHTEX: A macropackage for typesetting chemical structure formulas, Pragma ADE, 2001. http://www.pragma-ade.com/general/manuals/mp-ch-en.pdf
  2. Olšák, P.: TEXbook naruby, Konvoj Brno, 2001.
  3. Vacík, J. a kol.: Přehled středoškolské chemie, SPN Praha, 1990.
  4. Bína, J. a kol.: Malá encyklopédia chémie, Obzor Bratislava, 1981.
Cited-by CrossRef


Webpage prepared by editors of the journal.