Zpravodaj Československého sdružení uživatelů TEXu, ISSN 1211-6661, eISSN 1213-8185, http://bulletin.cstug.cz/
Issue homepage: http://bulletin.cstug.cz/bul20052-4.shtml, URL to PDF: http://bulletin.cstug.cz/pdf/bul_0524.pdf
Volume 15, Number 2–4, pages 94331, 2005. BibTEX source; DOI:10.5300/2005-2-4/94
Published by CSTUG, printed and distributed by Konvoj, s. r. o.
Frequently asked questions on TEX and answers to them (CSTUG FAQ) (in Czech)
Abstract: This special issue contains the translation of the document Frequently asked questions on TEX and answers to them to the Czech and Slovak languages. The text was supplemented with explanation of specific problems concerning Czech and Slovak typesetting, microtypographical extensions of pdfTEX, usage of commercial Czech and Slovak fonts provided by Storm Type Foundry and with information how to typeset Hindi and Sanskrit text in devanagari script.
Často kladené otázky o TEXu a odpovědi na ně (CSTUG FAQ)
Abstrakt: Toto zvláštní číslo obsahuje překlad dokumentu Často kladené otázky o TEXu a odpovědi na ně do češtiny a slovenštiny. Text byl doplněn o specifika české a slovenské sazby, mikrotypografická rozšíření pdfTEXu, použití komerčních českých a slovenských písem 1. Střešovické písmolijny a o informaci, jak sázet hindské a sanskrtské texty dévanágarským písmem.
Author
CSTUG editorial board
Recommended Zpravodaj articles
  1. Často kladené otázky o TEXu a odpovědi na ně (CSTUG FAQ). Zpravodaj Československého sdružení uživatelů TEXu, Volume 6, Number 3, pages 129–211, 1996. ISSN 1211-6661. doi:10.5300/1996-3/129
  2. Petr Olšák. Manuál k CSTEXu. Zpravodaj Československého sdružení uživatelů TEXu, Volume 13, Number 2, pages 59–98, 2003. ISSN 1211-6661. doi:10.5300/2003-2/59
  3. Vít Zýka. Používáme pdfTEX IV: mikrotypografické rozšíření. Zpravodaj Československého sdružení uživatelů TEXu, Volume 14, Number 2, pages 47–53, 2004. ISSN 1211-6661. doi:10.5300/2004-2/47
  4. Vít Zýka. Používáme pdfTEX IVa: hz-algoritmus jednodušeji. Zpravodaj Československého sdružení uživatelů TEXu, Volume 15, Number 1, pages 90–92, 2005. ISSN 1211-6661. doi:10.5300/2005-1/90
Cited-by CrossRef


Webpage prepared by editors of the journal.