Zpravodaj Československého sdružení uživatelů TEXu, ISSN 1211-6661, eISSN 1213-8185, http://bulletin.cstug.cz/
Issue homepage: http://bulletin.cstug.cz/bul20051.shtml, URL to PDF: http://bulletin.cstug.cz/pdf/bul_051.pdf
Volume 15, Number 1, pages 9092, 2005. BibTEX source; DOI:10.5300/2005-1/90
Published by CSTUG, printed and distributed by Konvoj, s. r. o.
Using pdfTEX IVa: simplification of hz-algorithm (in Czech)
Abstract: This article describes new usage of hz-algorithm in pdfTEX 1.20 and newer. It shows that manual preparation of extended font metrics by user is no longer needed.
Používáme pdfTEX IVa: hz-algoritmus jednodušeji
Abstrakt: Ve Zpravodaji 2/2004 vyšel článek Používáme pdfTEX IV: mikrotypografické rozšíření [1]. Podstatnou část článku zabírá popis výroby rozšířených metrik pro aktivaci hz-algoritmu. Mnoho uživatelů však bylo odrazeno složitostí tohoto procesu, ačkoliv o přednostech začlenění hz-algoritmu zvláště při sazbě do úzkých sloupců není pochyb. Han The Thanh nelenil a od verze 1.20 zjednodušil použití hz-algoritmu tak, že uživatel se o výrobu rozšířených metrik nemusí starat. Tento článek popisuje tuto zjednodušenou syntaxi hz-algoritmu.
Author
Vít Zýka
References
  1. Vít Zýka. Používáme pdfTEX IV: mikrotypografické rozšíření. Zpravodaj Československého sdružení uživatelů TEXu, 14(2):47–53, November 2004. doi:10.5300/2004-2/47
Cited-by CrossRef


Webpage prepared by editors of the journal.