Zpravodaj Československého sdružení uživatelů TEXu, ISSN 1211-6661, eISSN 1213-8185, http://bulletin.cstug.cz/
Issue homepage: http://bulletin.cstug.cz/bul20051.shtml, URL to PDF: http://bulletin.cstug.cz/pdf/bul_051.pdf
Volume 15, Number 1, pages 8689, 2005. BibTEX source; DOI:10.5300/2005-1/86
Published by CSTUG, printed and distributed by Konvoj, s. r. o.
pdfTEX primitives (syntax) (in Czech)
Abstract: This article reprints the file pdftex-syntax.txt (part of pdfTEX documentation) with new syntax of the pdfTEX primitives. Syntax highlighting is done by ConTEXt by included code.
Primitiva pdfTEXu (syntaxe)
Abstrakt: Článek přetiskuje soubor pdftex-syntax.txt (součást dokumentace pdfTEXu) se syntaxí nových primitiv pdfTEXu. Barevné zvýraznění syntaxe je provedeno ConTEXtem. Použitý kód je v článku uveřejněn.
Author
CSTUG editorial board
Cited-by CrossRef


Webpage prepared by editors of the journal.