Zpravodaj Československého sdružení uživatelů TEXu, ISSN 1211-6661, eISSN 1213-8185, http://bulletin.cstug.cz/
Issue homepage: http://bulletin.cstug.cz/bul20051.shtml, URL to PDF: http://bulletin.cstug.cz/pdf/bul_051.pdf
Volume 15, Number 1, pages 385, 2005. BibTEX source; DOI:10.5300/2005-1/3
Published by CSTUG, printed and distributed by Konvoj, s. r. o.
About pdfTEX possibilities (in Czech)
Abstract: The article is intended for pdfTEX beginners. It describes a number of the pdfTEX primitives that extend the original TEX and presents examples illustrating how to use them for preparing a PDF document.
O možnostech pdfTEXu
Abstrakt: Článek je určen pro začátečníky v pdfTEXu. Popisuje mnoho jeho primitiv, která rozšiřují TEX, a prezentuje ilustrativní příklady jak je použít pro přípravu PDF dokumentu.
Author
František Chvála
References
  1. Petr Olšák: TEXbook naruby. Konvoj, Brno 1997. ISBN 80-85615-64-9. Elektronická verze: ftp://math.feld.cvut.cz/pub/olsak/tbn/tbn.pdf
  2. Han The Thanh, Sebastian Rahtz, Hans Hagen, Hartmut Henkel: The pdfTEX user manual, 2004. http://www.tug.org/applications/pdftex/pdftex-a.pdf
  3. Vít Zýka: Používáme pdfTEX: vkládání obrázků. Zpravodaj Československého sdružení uživatelů TEXu, 11 (2001), č. 4, 181–186. doi:10.5300/2001-4/181. Elektronická verze čísla: http://bulletin.cstug.cz/pdf/bul_014.pdf
  4. Vít Zýka: Používáme pdfTEX II: prezentace fotografií aneb jak na hypertext. Zpravodaj Československého sdružení uživatelů TEXu, 12 (2002), č. 1, 13–21. doi:10.5300/2002-1/13. Elektronická verze čísla: http://bulletin.cstug.cz/pdf/bul_021.pdf
  5. Vít Zýka: Používáme pdfTEX III: video a zvuk v prezentaci. Zpravodaj Československého sdružení uživatelů TEXu, 12 (2002), č. 2, 47–55. doi:10.5300/2002-2/47. Elektronická verze čísla: http://bulletin.cstug.cz/pdf/bul_022.pdf
  6. Vít Zýka: TEX a PDF. SLT 2002 (J. Kasprzak a P. Sojka, editoři), Brno 2002, str. 69–77. ISBN 80-7302-043-2. Elektronická verze sborníku: http://www.cstug.cz/slt/02/slt02.pdf
  7. Vít Zýka: Používáme pdfTEX IV: mikrotypografické rozšíření. Zpravodaj Československého sdružení uživatelů TEXu, 14 (2004), č. 2, 47–53. doi:10.5300/2004-2/47. Elektronická verze čísla: http://bulletin.cstug.cz/pdf/bul_042.pdf
  8. PDF Reference. http://partners.adobe.com/asn/tech/pdf/specifications.jsp
  9. Primitiva pdfTEXu (syntaxe). Zpravodaj Československého sdružení uživatelů TEXu, 15 (2005), č. 1, 86–89. doi:10.5300/2005-1/86. Elektronická verze čísla: http://bulletin.cstug.cz/pdf/bul_051.pdf
  10. Vít Zýka: Používáme pdfTEX IVa: hz-algoritmus jednodušeji. Zpravodaj Československého sdružení uživatelů TEXu, 15 (2005), č. 1, 90–92. doi:10.5300/2005-1/90. Elektronická verze čísla: http://bulletin.cstug.cz/pdf/bul_051.pdf
Cited-by CrossRef


Webpage prepared by editors of the journal.