Zpravodaj Československého sdružení uživatelů TEXu, ISSN 1211-6661, eISSN 1213-8185, http://bulletin.cstug.cz/
Issue homepage: http://bulletin.cstug.cz/bul20043-4.shtml, URL to PDF: http://bulletin.cstug.cz/pdf/bul_0434.pdf
Volume 14, Number 3–4, pages 211219, 2004. BibTEX source; DOI:10.5300/2004-3-4/211
Published by CSTUG, printed and distributed by Konvoj, s. r. o.
XML versus TEX, advantages and disadvantages (in Czech)
Abstract: The lecture is free continuation of the lecture on XML from the previous SLT. It compares features offered by both systems. It explains what is provuded by XML mainly to TEXers. It presents thoughts in which cases diect preparation of text in TEX is suitable. It discusses methods how to generate files in other formats from both types of source documents and compares the results. The possibility of connection of TEX and XML with databases is also described.
XML versus TEX, výhody a nevýhody
Abstrakt: Přednáška volně navazuje na přednášky o XML z minulého SLT. Srovnává možnosti obou systémů. Vysvětluje, co poskytuje zejména TEXistům XML. Zamýšlí se nad tím, kdy je vhodné přímé psaní textů v TEXu. Uvádí možnosti, jak z obou tupů zdrojových textů generovat soubory v jiných formátech a s jakými výsledky. Je též popsána možnost spojení TEXu i XML s databázemi.
Author
Zdeněk Wagner
Cited-by CrossRef


Webpage prepared by editors of the journal.