Zpravodaj Československého sdružení uživatelů TEXu, ISSN 1211-6661, eISSN 1213-8185, http://bulletin.cstug.cz/
Issue homepage: http://bulletin.cstug.cz/bul20043-4.shtml, URL to PDF: http://bulletin.cstug.cz/pdf/bul_0434.pdf
Volume 14, Number 3–4, pages 201211, 2004. BibTEX source; DOI:10.5300/2004-3-4/201
Published by CSTUG, printed and distributed by Konvoj, s. r. o.
Scanning in Linux with the VueScan program (in Czech)
Abstract: The lecture presents the VueScan program (shareware, the Linux version is free of charge for personal use since 7.6.71). Basic program functions are summarized and the workflow of using both film and desktop scanners including scanners with transparent media adapters is explained. Method of scanner calibration by means of a standard target is also described and at the end of the lecture program SCARSE for conversion of the scanned images from the RGB colorspace to CMYK for prepress is mentioned. The lecture also contains brief comparison with other scanning programs.
Skenujeme v Linuxu programem VueScan
Abstrakt: Přednáška představuje program VueScan (shareware, od 7.6.71 je linuxová verze pro osobní potřeby zdarma). Jsou shrnuty základní funkce programu a jsou vysvětleny postupy práce s filmovými i stolními skenery včetně skenerů s dianástavcem. Je popsána i metoda kalibrace skeneru pomocí standardního terče a v závěru je zmíněn program SCARSE pro převod naskenovaných obrázků z barevného prostoru RGB do CMYK pro prepress. Přednáška též obsahuje stručné srovnání s jinými skenovacími programy.
Author
Zdeněk Wagner
Cited-by CrossRef


Webpage prepared by editors of the journal.