Zpravodaj Československého sdružení uživatelů TEXu, ISSN 1211-6661, eISSN 1213-8185, http://bulletin.cstug.cz/
Issue homepage: http://bulletin.cstug.cz/bul20043-4.shtml, URL to PDF: http://bulletin.cstug.cz/pdf/bul_0434.pdf
Volume 14, Number 3–4, pages 195200, 2004. BibTEX source; DOI:10.5300/2004-3-4/195
Published by CSTUG, printed and distributed by Konvoj, s. r. o.
Ligature or beginning with TEX (in Czech)
Abstract: I found by my long-time experience with TEX that installation of a TEX distribution on the Windows system, with functioning Czech support, text editor, previewer and optionally help or sample styles, is very difficult for common people. I have therefore decided to prepare simple distribution for learning principles of TEX intended for beginners, students of our university and possibly for others who need good quality typesetting system. The distribution consists of the minimal part of TEXLive for PDF generation (pdfcslatex), spellchecking (ispell), freely distributable text editor of my own (designed for TEXing) and prefabricated styles. The aim of the contribution is to present the project and find volunteers for cooperation.
Ligatura aneb začínáme s TEXem
Abstrakt: Z dlouholetých zkušeností s TEXem pozoruji, že nainstalovat nějakou TEXovou distribuci na systém Windows, s fungující češtinou, editorem, zobrazováním a příp. připravenou nápovědou či ukázkovými styly je pro běžného člověka velmi obtížné. Proto jsem se rozhodl pro takovéto začátečníky, pro diplomanty naší univerzity, a příp. pro další zájemce o pořádný sázecí program připravit jednoduchou distribuci pro naučení se základům TEXu. Distribuce se skládá z minimální části TEXLive pro tvorbu PDF (pdfcslatex), kontroly pravopisu (ispell), českého volně šiřitelného textového editoru vlastní provenience (určeného právě pro TEXování) a předpřipravených stylů. Příspěvek má za úkol tento projekt představit a příp. nalákat další zájemce ke spolupráci.
Author
Milan Šorm
Cited-by CrossRef


Webpage prepared by editors of the journal.