Zpravodaj Československého sdružení uživatelů TEXu, ISSN 1211-6661, eISSN 1213-8185, http://bulletin.cstug.cz/
Issue homepage: http://bulletin.cstug.cz/bul20043-4.shtml, URL to PDF: http://bulletin.cstug.cz/pdf/bul_0434.pdf
Volume 14, Number 3–4, pages 171182, 2004. BibTEX source; DOI:10.5300/2004-3-4/171
Published by CSTUG, printed and distributed by Konvoj, s. r. o.
Other font families for math typeseting (in Czech)
Abstract: The aim of this contribution is to show possibilities that are day by day wider thanks to creative TEX community. Some time ago I was personally pleased by two well designed collections of math fonts and characters for Times and Palation by Young Ryu and I had no clue that I find well designed fourier collection supplementing my famous Utopia family during preparation of this article.
Jiné rodiny písem pro sazbu matematiky
Abstrakt: Účelem tohoto příspěvku je poukázat na možnosti, jež se díky tvořivé TEXové komunitě neustále rozšiřují. Osobně mě před časem potěšily dvě propracované kolekce matematických písem a znaků k Timesu a k Palatinu od Younga Ryua, a to jsem netušil, že během přípravy článku narazím na stejně dobře připravenou kolekci fourier doplňující mou oblíbenou rodinu Utopia.
Author
Karel Horák
Cited-by CrossRef


Webpage prepared by editors of the journal.