Zpravodaj Československého sdružení uživatelů TEXu, ISSN 1211-6661, eISSN 1213-8185, http://bulletin.cstug.cz/
Issue homepage: http://bulletin.cstug.cz/bul20043-4.shtml, URL to PDF: http://bulletin.cstug.cz/pdf/bul_0434.pdf
Volume 14, Number 3–4, pages 156171, 2004. BibTEX source; DOI:10.5300/2004-3-4/156
Published by CSTUG, printed and distributed by Konvoj, s. r. o.
OkTEX project (in Czech)
Abstract: OkTEX is a TEX format based on plainTEX and on packages OFS, LANG and IENC. It is an experiment of making a new language enwironment for plainTEX users. May be, it is more powerful than well known Babel package. The new package LANG cooperates with OFS and supports language switching including declaration of arbitrary font encoding for each language. The next package IENC is under development. It gives possibility to set conversion from input encoding to font encoding and it cooperates with the LANG package and with encTEX extension (if such extension is available in the TEX distribution).
Projekt OkTEX
Abstrakt: OkTEX je formát TEXu postavený na plainTEXu a balíčcích OFS, LANG a IENC. Je to pokus vytvořit multijazykové prostředí pro plainTEX, které svými vastnostmi předčí balíček Babel známý především z LATEXu. Pro potřeby projektu byl vytvořen nový balíček LANG, který spolupracuje s OFS pro plain a dovoluje přepínat mezi jazyky včetně možnosti deklarovat pro každý jazyk libovolné množství kódování fontů. Ve fázi vývoje je dále balíček IENC, který umožňuje nastavit konverze ze vstupního kódování na kódování fontů a spolupracuje přitom s balíčkem LANG a případně s encTEXem, pokud je toto rozšíření v TEXové distribuci dosažitelné.
Author
Petr Olšák
Cited-by CrossRef


Webpage prepared by editors of the journal.