Zpravodaj Československého sdružení uživatelů TEXu, ISSN 1211-6661, eISSN 1213-8185, http://bulletin.cstug.cz/
Issue homepage: http://bulletin.cstug.cz/bul20043-4.shtml, URL to PDF: http://bulletin.cstug.cz/pdf/bul_0434.pdf
Volume 14, Number 3–4, pages 135145, 2004. BibTEX source; DOI:10.5300/2004-3-4/135
Published by CSTUG, printed and distributed by Konvoj, s. r. o.
Multimedial publishing on DVD (in Czech)
Abstract: Publishing and distribution of multimedial data on DVD media is more frequent. However, for each larger publishing project prefabricated sulitions are insufficient---i is necessary to find the solution for the particular case.
The article discusses technologies, formats and methods selected and tested during creation of a DVD that was being prepared on the occasion of the tenth anniversary of the Faculty of informatice of Masaryk's University, holding the name 10@FI. The reader will get acquainted with the way of the DVD preparation since the primordial idea and development up to creation of the (GNU/Linux) bootable DVD image and its printing. The whole project was carried out mailny under OS Linux using OpenSource programs, with extensive usage of XML technologies and W3C standards (tens cooperators, almost houndred co-authors, thousands linked files, houndreds images and photos, tens minutes of original movies).
Multimediální publikování na DVD
Abstrakt: Publikování a šíření multimediálních dat na nosičích DVD je stále častější. U každého většího publikačního projektu však prefabrikovaná řešení obvykle nestačí -- je třeba řešení ušít na míru.
Článek diskutuje technologie, formáty a postupy vybrané a odzkoušené při tvorbě DVD připravovaného k desátému výročí Fakulty informatiky MU s názvem 10@FI. Čtenář se seznámí s průběhem přípravy DVD od prvotní myšlenky a návrhu až po konečné vytvoření (GNU/Linux) bootovatelného obrazu DVD a jeho vylisování. Celý projekt vznikal převážně pod OS Linux s pomocí programů s otevřeným zdrojovým kódem, při širokém využití XML technologií a standardů W3C (desítky spolupracujících, ke stovce spoluautorů, tisíce provázaných souborů, stovky obrázků a fotek, desítky minut původních filmů).
Authors
Petr Vopálenský Petr Sojka
Cited-by CrossRef


Webpage prepared by editors of the journal.