Zpravodaj Československého sdružení uživatelů TEXu, ISSN 1211-6661, eISSN 1213-8185, http://bulletin.cstug.cz/
Issue homepage: http://bulletin.cstug.cz/bul20043-4.shtml, URL to PDF: http://bulletin.cstug.cz/pdf/bul_0434.pdf
Volume 14, Number 3–4, pages 125135, 2004. BibTEX source; DOI:10.5300/2004-3-4/125
Published by CSTUG, printed and distributed by Konvoj, s. r. o.
DocBook and back-of-the-book indexes (in Czech)
Abstract: This article summarizes problems that are related to indexes in DocBook. Introductory part describes how to markup index entries in DocBook and how to process document then. The new method for generating internationalized index respecting rules of Czech language is then presented. At the end of the article possibility to include more then one index into document is mentioned together with example of automatic index entry population.
DocBook a generování rejstříků
Abstrakt: DocBook je dnes již považován za zcela standardní formát dokumentace. Dobrá dokumentace se ovšem neobejde bez dobrého rejstříku. Příspěvek posluchače seznámí s možnostmi DocBooku a XSL stylů pro generování rejstříku. Pozornost bude věnována i dodržování českých specifik při řazení a seskupování rejstříkových hesel. Budou ukázány techniky, jak s využitím standardních nástrojů generovat několik rejstříků v dokumentu a jak rejstříky automaticky vytvářet na základě sémantického značkování.
Author
Jiří Kosek
Cited-by CrossRef


Webpage prepared by editors of the journal.