Zpravodaj Československého sdružení uživatelů TEXu, ISSN 1211-6661, eISSN 1213-8185, http://bulletin.cstug.cz/
Issue homepage: http://bulletin.cstug.cz/bul20031.shtml, URL to PDF: http://bulletin.cstug.cz/pdf/bul_031.pdf
Volume 13, Number 1, pages 2638, 2003. BibTEX source; DOI:10.5300/2003-1/26
Published by CSTUG, printed and distributed by Konvoj, s. r. o.
PassiveTEX (in Czech)
Abstract: PassiveTEX is a TEX-based XSL-FO processor which is able to process XML documents according to an XSL stylesheet in conjuction with any XSLT processor. This article briefly discribes basic principles of the XSL language and its usage for formatting XML documents. Complete working example of an XSL stylesheet is shown in the article.
PassiveTEX
Abstrakt: PassiveTEX je implementace jazyka XSL FO založená na TEXu. PassiveTEX umí vysázet dokument, jehož obsah a vzhled je popsán speciálním dokumentem XML, který jako značky používá tzv. formátovací objekty. Pojďme se však nejprve stručně seznámit se samotným XSL, abychom lépe pochopili, jaká je role PassiveTEXu při zpracování dokumentů XML.
Author
Jiří Kosek
Cited-by CrossRef


Webpage prepared by editors of the journal.