Zpravodaj Československého sdružení uživatelů TEXu, ISSN 1211-6661, eISSN 1213-8185, http://bulletin.cstug.cz/
Issue homepage: http://bulletin.cstug.cz/bul20004.shtml, URL to PDF: http://bulletin.cstug.cz/pdf/bul_004.pdf
Volume 10, Number 4, pages 132143, 2000. BibTEX source; DOI:10.5300/2000-4/132
Published by CSTUG, printed and distributed by Konvoj, s. r. o.
PassiveTEX (in Czech)
Abstract: PassiveTEX is a macropackage suited for formatting XML documents. Layout of the output document is described by an XSL stylesheet. Creating XSL stylesheets is easier than writing TEX macros for most users. PassiveTEX hides TEX internals to a common user, but a user can still easily use the state of the art typographic features of the TEX system. This article introduces XSL and PassiveTEX usage on a few easy examples.
PassiveTEX
Abstrakt: PassiveTEX je sada maker, která umožňuje formátování XML dokumentů. Pro popis výsledného vzhledu dokumentu se přitom používá standardní stylový jazyk XSL (eXtensible Stylesheet Language). Tvorba stylů v XSL je pro mnoho uživatelů snazší než přímé programování v TEXu. PassiveTEX zcela odstiňuje uživatele od makrojazyka TEXu a umožní tak využít kvalitní výstup TEXu širšímu okruhu uživatelů než dnes. Během přednášky se posluchači seznámí se základními principy XSL a shlédnou praktické ukázky použití PassiveTEXu.
Author
Jiří Kosek
Cited-by CrossRef


Webpage prepared by editors of the journal.